Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: +4656016292
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Johan Nilsson
 • Skolchef
 • Tfn: +4656016027
 • Mobil: +46732807357
 • E-post: johan.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Grundsärskola

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav.

Vilka elever har rätt till grundsärskola?

Grundsärskolan är en skolform som är anpassad till elever som inte uppnår grundskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada. Utbildningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av 9 årskurser.

Vad är grundsärskola?

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Alla barn i Sverige ska gå i skolan från det att de fyller sju år. Skolplikten innebär att alla elever har rätt och skyldighet att delta i utbildning i nio år. Elever i grundsärskolan har rätt till ett tionde så kallat frivilligt skolår, för att bredda och fördjupa sina kunskaper.

Grundsärskolan har en egen läroplan och egna kursplaner. Inom grundsärskolan finns en inriktning som heter träningsskola. På träningsskolan får eleverna läsa andra ämnesområden.

Undervisningen kan organiseras på olika sätt. En elev kan exempelvis gå i en mindre särskoleklass med högre personaltäthet än övriga klasser. Det är också vanligt att lärare och assistenter har specialkompetens i dessa klasser. En elev i särskola kan också få sin undervisning i en grundskoleklass. Där läser eleven efter grundsärskolans kursplan. Vi anpassar undervisningen till eleven. Det gör att man som elev kan följa klassens arbete utifrån sina förutsättningar.

Så långt det är möjligt ska eleverna få en utbildning som motsvarar den som man får i grundskolan. Eleverna läser ungefär samma ämnen som grundskolans elever. Undervisningen anpassas efter varje elev och det gör att man kan anpassa arbetssätten.

Här hittar du som vårdnadshavare information om grundsärskola. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om grundsärskola.

Ansökan till grundsärskola

För att vi på barn- och utbildningsnämnden ska kunna utreda om ditt barn har rätt att gå i grundsärskola måste vi ha ditt godkännande.

Innan barnet kan börja i grundsärskolan görs en utredning som består av fyra fristående bedömningar:

 1. pedagogisk bedömning av barnets förmåga att nå grundskolans kunskapskrav
 2. medicinsk bedömning av medicinska hinder för inlärning
 3. social bedömning av bakgrundsfaktorer eller sociala hinder för inlärning
 4. psykologisk bedömning av barnets utvecklingsnivå

När vi har gjort detta gör vi en samlad bedömning och fattar beslut om ditt barn har rätt att gå i grundsärskola eller inte. Om vi bedömer att ditt barn har rätt att gå i grundsärskola så kallar vi det för att eleven har blivit mottagen i grundsärskolan. När du får besked om att ditt barn är mottagen i grundsärskolan får du också veta om ditt barn ska läsa ämnen eller ämnesområden.

Integrerad undervisning

En elev som tas emot i grundsärskolan kan gå kvar i sin grundskoleklass som integrerad elev. Lärarna arbetar för att eleverna ska vara delaktiga i klassen, och anpassar i hög grad undervisningen utifrån elevernas behov.

Träningsskola

För elever som har svårt att nå grundsärskolans kunskapskrav finns grundsärskolan med inriktning träningsskola där eleven läser mot ämnesområden istället för ämnen.

Här kan du läsa mer om träningsskola.

Gymnasieutbildning efter grundsärskola

Utbildningen i gymnasiesärskolan är till för ungdomar som har slutat grundskolan eller grundsärskolan och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada.

För att avgöra om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan gör hemkommunen en utredning med en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Den utredningen ligger till grund för kommunens beslut om eleven fortsatt tillhör målgruppen eller inte.

Här kan du läsa mer om gymnasiesärskola.

Innehållsansvarig: Johan Nilsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.



Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen