Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: +4656016292
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Pär Bergqvist
 • Skolintendent
 • Tfn: +4656016299
 • Mobil: +46702368646
 • E-post: par.bergqvist@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Säkerhet

För att resorna till och från skolan ska fungera så bra som möjligt ställs också en del krav på elever och föräldrar. Här följer information som är bra att känna till.

Några enkla saker att tänka på

 • Se till att morgonen blir så lugn som möjligt. Stress är en av de vanligaste orsaker till olyckor i trafiken.
 • Om du skjutsar ditt barn till hållplatsen eller skolan - var uppmärksam på andra barn och trafiken omkring dig när du släpper av.
 • Prata gärna med ditt barn om vad man ska tänka på vid skjutsen, som säkerhetsbälte, att väskan placeras under sätet, att respektera de andra barnen och inte minst att bussen eller taxin är förarens arbetsplats. En glad förare är en trygg och säker förare.

Skola, transportör, vårdnadshavare och elever har alla del i ansvaret under resan mellan hemmet och skolan. Allmänt gäller att vårdnadshavare förutsätts svara för att barnet förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det kan innebära att barnet måste följas till skola eller hållplats under så lång tid som behövs för att barnet ska klara att gå till skolan/hållplatsen själv.

Elevens ansvar

 • Följa föreskrivna regler, som till exempel att använda bälte och ordningsregler.

Vårdnadshavarens ansvar

Vårdnadshavaren ansvarar för

 • eleven på vägen mellan hemmet och anvisad skolskjutshållplats, samt under väntetiden på skolskjutshållplatsen tills dess att eleven stiger på skolskjutsen. Samma ansvar gäller när eleven stigit av skolskjutsen vid hemfärd.
 • att eleven kommer i tid till skolskjutshållplatsen.
 • att meddela transportören om eleven inte ska åka med skolskjutsen vid sjukdom eller annan frånvaro.

Transportörens ansvar

 • Under transporten är det transportören som ansvarar för eleven och att gällande trafikbestämmelser följs.
 • Föraren ska meddela skolan om ordnings- eller säkerhetsproblem uppstår under transporten.

Skolans ansvar

 • När eleven anländer till skolan är det personal vid skolan som ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs. Detsamma gäller vid hemfärd efter skolans slut.

Har du frågor om skolskjutsen, kontakta

Transportören: Värmlandstrafik 0771-32 32 00
Kontakt på kommunen: Skolintendent Pär Bergquist, 0560-162 99

Innehållsansvarig: Pär Bergqvist
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: