Torsby kommun
Torsby kommun

Inneboende, inackordering

Inackorderingsbidraget är ett bidrag till kostnaden om du på grund av besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten. Du som går i gymnasial utbildning kan få inackorderingsbidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Du ansöker om inackorderingsbidrag hos din hemkommun. Ansökan skickar du till Torsby kommun, 200. Samverkanskontoret, 680 60 Sysslebäck.

Sista ansökningsdag för läsåret 2019/2020 är 30 juni 2020 och du måste söka inför varje nytt läsår.

Du kan göra ansökan först när du har påbörjat dina studier eftersom skolan ska intyga detta på ansökan. 

För att du ska få inackorderingsbidrag krävs att du är folkbokförd i Torsby kommun och att du studerar på heltid.

OBS! Tänk på att du inte får ta emot inackorderingstillägg och resebidrag (ex. Värmlandskort med gymnasieladdning) samtidigt. Information om resebidrag.

Studerar du på en friskola är det Centrala Studiestödsnämnden (CSN) som handlägger ansökan.

Bidrag utbetalas för högst nio månader under ett läsår. Utbetalning är sista bankdagen i varje månad med början i september.

Aktuella belopp 2019

Avstånd i km                Ers i kr/mån

0 – 44                                 1.550 kr

45 – 224                             1.770 kr

225 –                                  2.350 kr 

Tidskrävande resväg

Inackorderingsbidraget är ett bidrag till kostnaden om du på grund av besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten.

Den totala restiden fram och åter ska vara minst 2 timmar per dag i förhållande till skolans ramschema. I ansökan lämnar du redogörelse över färdsätt och väntetider.

”Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet” enl 15 kap 32§ i skollagen.

Inackordering på grund av praktik

Om du tillfälligt behöver inackordera dig på praktikorten gäller samma krav som för annan inackordering, men du behåller busskortet under APU-perioden.

Intyg från skolan

Skolans handläggare (kurator, studie- o yrkesvägledare, mentor eller motsvarande) ska skriva under och bekräfta dina studier på ansöksningsblanketten.

Inackorderingsbidrag trots att den utbildning som du ska gå finns på din hemort

Detta gäller exempelvis om du är elev vid idrottsgymnasium eller vid annan utbildning där regeringen har beslutat att hela landet ska vara elevområde.

Om dina föräldrar har flyttat till en annan ort och du bor kvar för att fullfölja en påbörjad utbildning kan inackorderingsbidrag beviljas. Som regel ska studierna ha bedrivits minst en termin.

Inackordering på hemorten

Inackorderingsbidrag kan beviljas för inackordering på hemorten om dina föräldrar vistas utomlands under huvuddelen av året men du bor kvar i Sverige.

Val av inackorderingsort

Det förutsätts att du inackorderar dig på skolorten eller i dess närhet.

Elever mottagna i första och andra hand

 • Elever som blir mottagna i första hand får inackorderingsbidrag enligt avståndsbestämmelserna. Gäller inte friskolor.
 • Elever som har blivit mottagna i andra hand (utanför Värmlands län) får inget inackorderingsbidrag.

Om dina förhållanden ändras

Om dina inackorderingsförhållandena ändras mot vad du uppgett i ansökan måste du rapportera ändringarna omedelbart till Torsby kommun. Kontakta administrativ assistent Anna Gerdin på Samverkanskontoret i Sysslebäck.  Vi kan kräva tillbaka pengarna om du fått för mycket i inackorderingsbidrag.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Stjerneskolan
 • Telefon: 0560-163 05
 • E-post: stjerneskolan@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 60. Stjerneskolan
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3 Torsby

Person

 • Anna Gerdin
 • administrativ assistent
 • Tfn: 0560-166 30
 • Mobil: 076-135 69 30
 • E-post: anna.gerdin@torsby.se
 • Besöksadress: Torget 5, Sysslebäck


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen