Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Stjerneskolan
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: stjerneskolan@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 60. Stjerneskolan
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3 Torsby

Person

 • Iréne Bernhardsson
 • Skolassistent
 • Tfn: +4656016305
 • Mobil: +46703014734
 • E-post: irene.bernhardsson@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Inneboende, inackordering

Inackorderingsbidraget är ett bidrag du kan få om du på grund av besvärlig resväg behöver ett boende på skolorten. Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingsbidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

Tidskrävande resväg

Inackorderingsbidraget är ett bidrag som du kan få om du på grund av besvärlig resväg måste inackordera dig på skolorten.

Den totala restiden fram och tillbaka ska vara minst två timmar per dag i förhållande till skolans ramschema. I ansökan lämnar du redogörelse över färdsätt och väntetider.

”Stödet ska avse boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet” enligt 15 kap 32§ i skollagen.

Du ansöker hos din hemkommun

Du ansöker om inackorderingsbidrag hos din hemkommun, i den kommun där du är folkbokförd. Är du folkbokförd i Torsby kommun så skickar du ansökan till: Torsby kommun, 60. Stjerneskolan, 685 80 Torsby.

En ny ansökan för varje läsår

Du måste göra en ny ansökan för varje läsår. Eftersom skolan ska intyga att du är inskriven och har påbörjat dina studier så kan du göra en ansökan först då läsåret har börjat.

För att du ska få inackorderingsbidrag från oss så krävs det att du studerar på heltid.

Sista ansökningsdag för läsåret 2023/2024 är den 30 juni 2024 om du vill söka retroaktivt.

Har du busskort eller annat resebidrag

OBS! Tänk på att du inte får ta emot inackorderingstillägg och resebidrag (ex. busskort) samtidigt. Information om resebidrag.

Ska du studera på en friskola

Studerar du på en friskola så är det till Centrala Studiestödsnämnden (CSN) du ska göra din ansökan.

Aktuella belopp 2024

Avstånd i km                Ers i kr/mån

0 – 44                                 1.910 kr

45 – 224                            1.930 kr

225 –                                  2.560 kr

Bidraget betalas ut för högst nio månader under ett läsår, september-maj, och utbetalningen sker sista bankdagen i månaden. 

Inackordering på grund av praktik

Om du tillfälligt behöver inackordera dig på praktikorten gäller samma krav som för annan inackordering, men du behåller busskortet under praktikperioden.

Intyg från skolan

Skolans handläggare (kurator, studie- o yrkesvägledare, mentor eller motsvarande) ska skriva under och bekräfta dina studier på ansökningsblanketten. Därför kan du inte göra en ansökan innan du har börjat skolan.

Inackorderingsbidrag trots att den utbildning som du ska gå finns på din hemort

Detta gäller exempelvis om du är elev på en utbildning där regeringen har beslutat att hela landet ska vara elevområde.

Om dina föräldrar har flyttat till en annan ort och du bor kvar för att fullfölja en påbörjad utbildning kan inackorderingsbidrag beviljas. Som regel ska studierna ha bedrivits minst en termin.

Inackordering på hemorten

Inackorderingsbidrag kan beviljas för inackordering på hemorten om dina föräldrar vistas utomlands under huvuddelen av året men du bor kvar i Sverige.

Val av inackorderingsort

Det förutsätts att du inackorderar dig på skolorten eller i dess närhet.

Elever mottagna i första och andra hand

 • Elever som blir mottagna i första hand får inackorderingsbidrag enligt avståndsbestämmelserna. Gäller inte friskolor.
 • Elever som har blivit mottagna i andra hand (utanför Värmlands län) får inget inackorderingsbidrag.

Om dina förutsättningar för bidrag ändras

Om dina förutsättningar för inackorderingbidrag ändras mot vad du uppgett i ansökan så ska du rapportera ändringarna så snart som möjligt till Torsby kommun. Den som felaktigt tar emot bidraget är skyldig att betala tillbaka.

Kontakta oss vid ändrade förutsättningar för inackorderingsbidrag. Kontaktuppgifter finns längre upp på denna sida.

Innehållsansvarig: Iréne Bernhardsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: