Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: +4656016292
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Johan Nilsson
 • Skolchef
 • Tfn: +4656016027
 • Mobil: +46732807357
 • E-post: johan.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Likabehandling - plan mot kränkande behandling

 

I skolan och förskolan har vi vuxna ansvar för att tillsammans med barn och unga motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Alla förskolor och skolor ska upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling enligt skollagen och diskrimineringslagen. Planen synliggör det främjande och förebyggande arbetet och redogör för vilka rutiner förskolan eller skolan har för att upptäcka, utreda och åtgärda akuta situationer.

Här finns varje skolas plan mot kränkande behandling (likabehandlingsplan).


Innehållsansvarig: Johan Nilsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: