Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: +4656016292
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Pär Bergqvist
 • Skolintendent
 • Tfn: +4656016299
 • Mobil: +46702368646
 • E-post: par.bergqvist@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Städning och ventilation

En skola med fullgod ventilation och städning ger eleverna förutsättningar till att prestera bättre. Brister i städning och ventilation kan göra att allergiska barn får högre frånvaro från skolan vilket riskerar att försämra inlärningen.

Det är viktigt att ventilationen är dimensionerad i förhållande till antalet elever och personal. En obligatorisk ventilationskontroll ska göras vart tredje år av en behörig kontrollant.

Om du har klagomål eller frågor om förskolan eller skolans städning och ventilation ska du i första hand vända dig till förskolechef eller rektor som är ytterst ansvarig för elevernas inomhusmiljö.

Om du inte känner dig nöjd efter kontakt med skolan kan du vända dig till miljö- och byggkontoret.

Innehållsansvarig: Pär Bergqvist
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: