Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: +4656016292
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Pär Bergqvist
 • Skolintendent
 • Tfn: +4656016299
 • Mobil: +46702368646
 • E-post: par.bergqvist@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Buller i förskola och skola

Buller är ljud som upplevs som störande och vad vi upplever som buller är olika från person till person.

Buller i skolmiljön kan göra arbetsuppgifter mer ansträngande och tröttande vilket kan försämra barn och elevers inlärning.

En stor del av bullret i skolan skapar barnen och eleverna själva och nedan finner du exempel på förebyggande metoder för att motverka buller i skolmiljön.

Bullerdämpande material, till exempel akustikplattor i taket, bör vara installerade i matsalar, lekrum, samlingslokaler. Man kan även göra bullerdämpande åtgärder genom att sätta tennisbollar på stolarnas fötter.

Om du har klagomål eller frågor om buller i skolmiljön ska du i första hand vända dig till skolans rektor/skolledare som är ytterst ansvarig för elevernas inomhusmiljö.

Om du inte känner dig nöjd efter kontakt med skolan kan du vända dig till miljö- och byggkontoret.

Innehållsansvarig: Pär Bergqvist
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: