Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Frykenskolan
 • Telefon: +4656016250
 • E-post: frykenskolan@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 62. Frykenskolan
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Gärdesgatan 2, Torsby

Person

Grundskolan Frykenskolan

Skolans expedition +4656016250 har telefontid 9-12, 14-15 måndag till fredag.

Frånvaro, talsvar: +4656016315
Kök: +4656016270
Vaktmästare: +46706407627

När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Frykenskolans fritidshem

Frykenskolans fritidshem finner du på Frykenskolan som ligger i Torsby tätort. Fritidshemmet har öppet efter skoltid och erbjuder skolbarnomsorg för elever från årskurs 4 till årskurs 6.

Närvaro på fritidshem i coronatider

Här kan du läsa vad som gäller för närvaro för elever i Torsby kommuns fritidshem under coronapandemin.

Adress och telefonnummer

Frykenskolans fritidshem: 070-190 35 22

Övriga kontaktuppgifter och adress till Frykenskolan finner du högre upp på denna sida, om du klickar på ikonen ”Kontakt".

Öppettider

Fritidshemmet har öppet måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 15.00-16.30 samt onsdagar och fredagar kl. 13.30-16.30. Behöver ditt barn skolbarnomsorg innan skoltid så erbjuds det på Holmesskolan kl. 6.00-8.00, sedan åker barnen med skolbuss från Holmesskolan till Frykenskolan.

Detsamma gäller på eftermiddagen, behöver ditt barn vara kvar på fritidshemmet senare än 16.30 så promenerar barnen med någon av fritidshemspersonalen till Holmesskolans fritidshem. Holmesskolans fritidshem är öppet till kl. 18.00.

På förskolan Skogsbacken i Torsby erbjuds även kvällsomsorg om du som förälder arbetar och har behov av barnomsorg på kvällstid. Skogsbackens kvällsomsorg har öppet 18.00-22.00.

På lov eller lovdagar håller barnen på Frykenskolans fritidshem till på Holmesskolans fritidshem.

Fritidshemmet har stängt två dagar per läsår för planering och utvärdering. Dessa dagar meddelas i god tid.

Barn och personal

På fritidshemmet är det 26 barn inskrivna och här arbetar två personal.

Vad gör man på fritidshemmet?

Förutom omsorg av barn efter skoltid erbjuder vi ålders- och individanpassade aktiviteter både inomhus och utomhus. Barnen kan rita, måla, spela spel, göra läxor och leka på skolgården. Ibland gör vi även utflykter till skogen eller till Fryken för att fiska.

Vi på Frykenskolans fritidshem har som mål att få barnen delaktiga i vardagssysslorna så som att hjälpa till att fixa mellanmål. Men även att upplysa och skapa en insikt hos barnen hur samhället samverkar och hur verkligheten ser ut.

En dag på fritidshemmet

 • 13.30-15.00 Skolan slutar (tiden kan variera)
 • Uteaktiviteter
 • 15.00 Mellanmål
 • Fri lek/ inneaktiviteter
 • 16.30 Barnen promenerar till Holmesskolans fritidshem

Lokaler och utemiljö

Fritidsverksamheten sker i paviljongen som du finner norr om musikskolan. På skolgården finns stora möjligheter för lek och rörelse. Det finns flera nya aktiverande lekredskap så som gungor, klätterställningar och bollplan. Skolan har dessutom nära till naturen, både skog och vatten finns ett stenkast bort. Detta ger oss möjligheten att ha aktiviteter ute i naturen.

Fritidshemmets arbete

Fritidshemmet strävar efter att ge barnen en meningsfull fritid som ska bidra till barnens lärande och utveckling. Aktiviteter och mycket av verksamheten är grundad och styrd utifrån läroplanen och Skolverkets allmänna råd.

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Fritidshemmets verksamhet och aktiviteter är styrda utifrån läroplanen och skolverkets allmänna råd. Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassens och skolans, på så vis utvecklar barnen olika förmågor. Därför har fritidshemmet en röd tråd med skolans arbete. Det vill säga att man arbetar med och lär sig om samma tema på fritidshemmet som i skolan.

Genom undervisningen i fritidshemmet ska barnen ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.
 • Ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.
 • Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.
 • Kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften.
 • Skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer.
 • Utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle.
 • Röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Föräldrakontakt

Frykenskolans fritidshem strävar efter att ha en bra kontakt med föräldrar eller andra anhöriga. Kommunikation sker via e-post, telefon eller när du lämnar och hämtar ditt barn.

Fritidshemmet använder sig av appen Tyra där du som förälder lägger in schema med tider för behov av fritidshemsomsorg. Frånvaroanmälan vid sjukdom gör du också via Tyra. Här kan du läsa mer om appen Tyra.

Vid skolans utvecklingssamtal diskuterar ni även hur ditt barn har det på fritidshemmet. Då har du även möjlighet att påverka verksamheten och att samtala kring utvecklandet av barnets förmågor på fritidshemmet. Vid behov eller speciella funderingar har även fritidshemspersonalen möjlighet att delta vid utvecklingssamtalet om du så önskar.

Maten på fritidshemmet

Mellanmålet serveras kl. 15.00 på fritidshemmet. Till mellanmål får barnen smörgås med pålägg och mjölk.

Barn som är på Holmesskolans fritidshem på morgonen får frukost i Holmesskolans matsal. Om ditt barn är på kvällsomsorg på förskolan Skogsbacken får det en måltid som är likvärdig skollunchen och kommer från Bergåsens centralkök.

Har ditt barn några allergier eller behöver specialkost, meddelar du det till skolsköterskan som sedan informerar skolköket och fritidshemspersonalen.

Att tänka på när du lämnar och hämtar

När du hämtar ditt barn är det viktigt att du meddelar eller pratar med oss personal för att vi ska ha koll på närvaron.

Tänk på att det är endast föräldrar eller anhöriga som kan hämta barnet på fritidshemmet. Är det någon annan som kommer att hämta barnet så är det viktigt att du meddelar det innan.

Vad ska barnet ha med sig till fritidshemmet?

Eftersom vi har uteaktiviteter eller utelek varje dag är det viktigt att ditt barn har med sig kläder anpassade efter olika väder. Ombyteskläder kan också vara bra att ha på fritidshemmet.

Tänk på att skriva namn på ditt barns saker och kläder för att personalen lättare kan se till att sakerna hamnar på rätt plats.

Lämna ditt telefonnummer till fritidshemmet

Det är viktigt att fritidshemmet har aktuella telefonnummer till vårdnadshavare, föräldrar och andra kontaktpersoner så meddela personalen om till exempel något blivit ändrat eller om ditt barn blivit sjukt under dagen.

Sjukanmälan, annan frånvaro eller ändrade tider

Här kan du läsa vad som gäller för närvaro för elever i Torsby kommuns skolor under coronapandemin.

Det är viktigt att du meddelar fritidshemmet om ditt barn inte ska komma till fritidshemmet. Till exempel om barnet blivit sjuk, om ni är lediga eller om tiderna behöver ändras. Det meddelar du via telefon eller sms direkt till fritidshemmet.

Frykenskolans fritidshem använder sig av appen Tyra där du som förälder kan frånvaroanmäla ditt barn vid sjukdom. På appen lägger du även in ditt barns schema för behov av skolbarnomsorg. Här kan du läsa mer om appen Tyra.

Fritidshemmets kontaktuppgifter hittar du högre upp på denna sida.

Vid sjukdom

Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet orkar äta, leka, vara ute, som avgör om barnet ska vara på skolan och fritidshemmet eller om det ska ha en extra dag hemma.

Vid kräksjuka/diarré så ska barnet vara hemma minst 48 timmar efter sista symptom.

Vid feber ska barnet vara feberfri en dag innan de kommer tillbaka till skolan och fritidshemmet.

Inskolning

Barnen som tidigare gått på Holmesskolans fritidshem är ofta vana vid fritidshemspersonalen och de andra barnen och behöver därför ingen inskolning. De barn som är nya eller är i behov av extra inskolning ges möjligheten att besöka fritidshemmet och bekanta sig med personalen, lokalerna och de andra barnen.

Lovfritidshem

Om ni bara är i behov av fritidshemomsorg under skolans lov finns det möjlighet att ansöka om lovfritidshem. Det kostar 50 kr/dag och barn, ansökan görs på blankett för lovfritidshem.

Avgifter och regler för fritidshemmet

Fritidshemomsorg är till för barn från sex år till vårterminen det år då barnet fyller 13 år, och vars föräldrar arbetar eller studerar. Du ska betala en avgift varje månad när ditt barn går på fritidshemmet. Den avgiften är baserad på antalet barn och hushållets sammanlagda månadsinkomst. Här kan du läsa mer om avgifter och regler för fritidshem. Här kan du läsa mer om avgifter och regler.

Tystnadsplikt/sekretess

Personalen har tystnadsplikt och får inte föra vidare information som du lämnar till oss.

Vi ber dig berätta för personalen om något speciellt har hänt hemma som kan påverka barnet. Det hjälper oss att bemöta barnet på ett bra sätt.

Anmälningsplikt

Om personalen är oroliga för att barnet far illa på något sätt så är vi skyldiga att anmäla det till kommunens socialtjänst. Det kan vara t.ex. om det finns misstanke om att barnet blir slaget, att barnet ser våld i hemmet eller att det finns något missbruk i barnets närhet.

Klagomål på fritidshemmet

Om du vill klaga på något 

Innehållsansvarig: Margareta Keck Carle
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen