Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Kansliet för förskoleverksamhet
  • Telefon: 0560-161 61
  • E-post: forskolekansliet@edu.torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 67.Kansliet för förskoleverksamhet
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Norra Industrigatan 14, Torsby

Person

Förskolor

Förskolor i Torsby kommun, kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Öppen förskola och familjecentral

Familjecentralen i Torsby, där öppna förskolan ingår, finns i Mejeristen, höghuset i Torsby centrum. I januari 2018 startade vi också verksamhet på barnavårdscentralen, BVC, i Likenäs.

Vad är en familjecentral?

En familjecentral är samordnade och samlokaliserade enheter för mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och förebyggande socialtjänst. Verksamheten är hälsofrämjande och tidigt förebyggande och erbjuder generell, frivillig och kostnadsfri service till barnfamiljer och vänder sig till alla föräldrar med barn 0-6 år i Torsby kommun.

Familjecentralen är en samverkan mellan Torsby kommun och Landstinget i Värmland.

Familjecentralen i Torsby centrum

Eftersom vi ännu inte är samlokaliserade så bedrivs verksamheten i mindre omfattning i bottenplan på Mejeristen ”höghuset” i centrala Torsby, Nya Torget 4. Här finner du oss.

Babycafé

Vi erbjuder babycafé, spädbarnsmassage, föräldragrupper och olika former av föräldrastöd. Till vårt babycafé är alla föräldrar och barn 0-1 år välkomna.

Babycaféet ger dig som förälder möjlighet att knyta kontakter, utbyta erfarenheter och känna gemenskap med andra föräldrar och barn. Här finns också möjlighet att dela föräldraskapets glädjeämnen men också att tala om det som ibland är svårt. Vi erbjuder fika till självkostnadspris.

Öppettider för babycafé är tisdagar 14.00–16.30 och torsdagar 9.30–12.00.

Öppen förskola

Öppen förskola för föräldrar med barn 0-6 år med öppettider för öppna förskolan  tisdagar 9.30-12.00 och torsdagar 14.00-16.30.

Föräldrastöd och föräldrarådgivning

På familjecentralen arbetar vi på uppdrag från föräldrar - kostnadsfritt och utan registrering. Föräldrastöd och föräldrarådgivning är en del av familjecentralen och Torsby kommuns förebyggande service.

Du kan vända dig till familjecentralens socionom om ni behöver hjälp med något av följande:

Du finner kontaktuppgifter om du klickar på ikonen "kontakt" ovan.

* Föräldrastödssamtal

Råd- och stödsamtal till föräldrar som antingen väntar eller har barn. Samtalen har olika fokus beroende på hur föräldrarna upplever sin situation och det är föräldrarna som bestämmer vad samtalen ska handla om. Föräldrastöd kan också ske genom direkthandledning i hemmet. Teman i föräldrastödssamtal kan exempelvis vara att bli förälder, anknytning, gränssättning, struktur, rollfördelning inom familjen m.m.

* KOMET

KOMET är ett manualbaserat samspelsprogram som vänder sig till föräldrar med barn 3-11 år som har utagerande beteenden. Syftet med programmet är att minska konflikter och förbättra samspelet mellan förälder och barn.

* Marte Meo – en positiv och stärkande samspelsinriktad behandlingsmetod

”Marte Meo" är latin, och kan fritt översättas till "av egen kraft" och syftar till den vuxnes förmåga att stödja barns utveckling och barns förmåga att söka den vuxnes stöd. Det är en pedagogisk metod där man använder sig av videokamera och filmar korta samspelssekvenser mellan barn och föräldrar. Terapeuten analyserar vad i samspelet som leder till en positiv utveckling.

Metoden används för att stödja föräldrar i sin föräldraroll. Syftet är att kunna se, förstärka och sätta ord på det som fungerar bra i samspelet med barnet och som föräldern kan göra mer av. Erfarenhet finns av att metoden upplevs som stärkande och inspirerande. Föräldrar ser möjligheter att påverka vardagslivets små och stora utmaningar i positiv riktning.

* Samarbetssamtal

Vänder sig till föräldrar som har samarbetssvårigheter i samband med skilsmässa och separation. Vid samarbetssamtal är det barnens situation som ska vara i fokus, inte föräldrarnas tidigare relation och konflikter. Samarbetssamtal är strukturerade samtal under ledning av två socionomer. Samarbetssamtalen kan se ut på olika sätt utifrån föräldrarnas önskemål och behov. Samarbetssamtal kan leda fram till en muntlig eller skriftlig överenskommelse föräldrarna emellan, de kan också leda fram till juridiskt bindande avtal gällande vårdnad, boende och umgänge.

Filial i Likenäs

I Likenäs finns vi på BVC, vid vårdcentralen, Krokbacksvägen 1.

Vi erbjuder öppen förskola för föräldrar med barn 0-6 år varannan onsdag kl. 9.30-11.30. Första gången var vecka 2, 10 januari 2018.

Här erbjuds också barnhälsovård (BVC), föräldrastöd och föräldrarådgivning.

Se några bilder från invigningen i januari 2018.

Bygge pågår av ny familjecentral

Lokalerna i Mejeristen är bara tillfälliga, och bygge av nya lokaler pågår och beräknas vara klara i januari 2019. Den 9 maj 2018 var det öppet hus på Mejeristen och utställning av ritningarna för den nya familjecentralen. Se några bilder därifrån.

Familjecentralen på Facebook

Familjecentralen har en Facebooksida där vi lägger upp aktuell information. Gilla oss på Facebook!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)