Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Förskolan Kyrkbacken
 • Telefon:
 • E-post: kyrkbacken@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 107.Kyrkbacken
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Holländergatan 42, Torsby

Person

 • Catarina Björklund
 • förskolechef
 • Telefon: 0560-162 32
 • Mobil: 073-271 21 31
 • E-post: catarina.bjorklund@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 14, Torsby

Förskolan Kyrkbackens avdelningar

Druvan: 073-276 11 24
Kornet: 073-271 21 72

Köket: 0560-144 48

Förskolor i Torsby kommun, kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förskolan Kyrkbacken

Förskolan Kyrkbacken ligger i Torsby tätort. På förskolan finns två avdelningar, Druvan och Kornet. 

Här finns vi

Holländergatan 42, Torsby

Våra öppettider

Förskolan har öppet kl. 6.30 - 17.30 vardagar. Vid behov har vi öppet från kl 6.00 till kl. 18.00. Avdelningarna har inte samma tider, men från kl. 7.30 har båda öppet. Barn som kommer innan kl. 7.30 lämnas på avdelningen Druvan som är den avdelning som har morgonöppet.

På eftermiddagen stänger en avdelning kl. 17.00 men en avdelning har öppet till klockan 17.30. (18.00 vid behov)

Stängningsdagar

Förskolan har stängt tre dagar per år för planering och utvärdering.
Dessa dagar meddelas i god tid.

Våra avdelningar

Förskolan har två avdelningar:

 • Druvan: yngrebarnsavdelning 1-3 år
 • Kornet: äldrebarnsavdelning 3-5 år

Förskolans vision

Alla barn ska:

 • vara trygga och känna glädje i att få gå hit
 • få en god självkänsla och ett gott självförtroende
 • känna empati
 • få möjlighet att utveckla ett fungerande språk
 • ges möjlighet att utveckla sin fantasi och sitt lekande
 • känna nyfikenhet och lust att lära

En vanlig dag på förskolan

 • 6.30 förskolan öppnar (6.00 vid behov)
 • 8.00 frukost serveras
 • 9.00 samling, aktiviteter och fruktstund, lek inomhus eller utomhus
 • 11.00 lunch
 • 12.00 vila
 • 12.00 utevistelse
 • 14.00 mellanmål
 • 14.30 aktiviteter , lek inomhus eller utomhus
 • 16.45 fruktstund
 • 16.30 en avdelning stänger, barnen som är kvar leker tillsammans med barnen från den andra avdelningen.
 • 17.30 förskolan stänger (18.00 vid behov)

Presentation av verksamheten

Vi kommer att använda oss av pedagogiska dokumentationen som ett arbetssätt under läsåret. Det är ett arbetsverktyg sför att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Det handlar om att dokumentera det som händer mellan vuxna och miljön i verksamheten, till exempel med hjälp av kamera och film eller penna och papper. Läs mer om pedagogisk dokumentation.

Druvan kommer under läsåret att jobba med "Babllarna" som är ett språkstimulerande material. På ett naturligt sätt så vävs läroplanen in då vi jobbar med Babblarnas olika karaktärer och egenskaper, till exempel socialt samspel.

Kornet kommer att ha temat skolgen och där fantasin kommer att få ta stort utrymme. Vi kommer att i det dagliga arbetet jobba med värdegrunden. Daidalos, som är en populär TV-karaktär från programmet Labyrint, kommer med uppdrag till barnen. I dessa uppdrag kommer fokus att ligga på socialt samspel, men även läroplanens olika delar kommer att vävas in.

Vi är också dagligen ute på vår fina gård som innehåller både klippor och skog. Vår närhet till skogen gör att vi också ofta går dit och använder oss av den i vårt arbete och för lek.

Maten på förskolan

Maten som vi äter på förskolan lagas av kostavdelnings centralkök, Bergåsen, och levereras till förskolan strax innan lunchen.
På förskolan finns en kokerska som lägger upp maten och som även förbereder frukost och mellanmål.

Här kan du se veckans matsedel.

Frukost kan vara gröt, fil, ägg och smörgås, mellanmål kan vara smörgås och mjölk.

Om ditt barn har allergi eller av andra skäl behöver annan mat än den som lagas, är det viktigt att du talar om det för personalen. Det finns en särskild blankett som du fyller i och lämnar till oss. Den heter Intyg om specialkost. Vi meddelar då kostavdelningen som sänder den mat som ditt barn behöver.

Tänk på när du lämnar och hämtar

När du lämnar och hämtar ditt barn på förskolan så kontakta alltid någon personal. Vi vill gärna utbyta information som kan ha betydelse för barnets vistelse på förskolan eller hemma.

På vår anslagstavla/whiteboard i hallen finns information som kan vara bra att känna till.

Inskolning

Inskolningen på förskolan är en viktig del för att barnet ska komma att trivas hos oss och att du som förälder känner dig trygg och nöjd med att hon/han är här.

Personalen som har hand om inskolningen tar kontakt med dig som förälder och bjuder in dig till ett så kallat inskolningssamtal. På inskolningssamtalet finns det möjlighet att ge information om barnet och att göra upp tider inför inskolningen. Under inskolningen får barn och föräldrar bekanta sig med personalen, barnen, lokalerna och de olika rutinerna i verksamheten. Inskolningsperioden kan variera till allt mellan tre dagar och upp till två veckor.

Sjukanmälan, annan frånvaro eller ändrade tider

Det är viktigt att du meddelar förskolan om ditt barn inte ska komma till förskolan. Till exempel om barnet blivit sjuk eller om ni är lediga. Då behöver vi inte vara oroliga för att något har hänt. Om ni inte har kommit till förskolan den tid som ni angett, har vi som rutin att någon personal ringer upp er efter 30 minuter och frågar var ni är.

Du kan ringa och anmäla frånvaro på telefon:

Det är viktigt att förskolan har aktuella telefonnummer till vårdnadshavare, föräldrar och andra kontaktpersoner så meddela personalen om något blivit ändrat. Det är också viktigt att du meddelar personalen om var du kan nås under dagen så att vi kan ringa om barnet till exempel skulle bli sjuk.

Vid sjukdom

Under den första tiden på förskolan är det vanligt att barnet drabbas av infektioner. Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet orkar äta, leka, vara ute, som avgör om barnet ska vara på förskolan eller om det ska ha en extra dag hemma.

Vid kräksjuka/diarré så ska barnet vara hemma minst 48 timmar efter sista symptom.

Vid feber ska barnet vara feberfri en dag innan de kommer tillbaks till förskolan.

Vad ska barnet ha med sig till förskolan

 • Blöjor, napp, gosedjur eller annan trygghetssak (om det används).
 • Ombyteskläder.
 • Kläder för utelek anpassade för olika väder. Till exempel varma kläder, regnkläder och stövlar.
 • Om du skriver namn på ditt barns saker och kläder är det lättare för personalen att se till att sakerna hamnar på rätt plats.
 • Egna leksaker, pengar, godis och tuggummi lämnas hemma.

Våra styrdokument

Verksamheten i förskolan planeras utifrån målen i förskolans läroplan
(Lpfö 98, reviderad 2010) och Skollagen (2010:800). Bland annat ska förskolorna arbeta med matematik, språk/kommunikation, naturvetenskap/teknik, lek, social kompetens/värdegrund, hälsa/rörelse och skapande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Här kan du läsa mer om skollagen och läroplanens mål .

Förskoleverksamheten har en likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. I den kan du läsa hur förskolorna arbetar med att främja likabehandling och hur de förbygger diskriminering och kränkande behandling.

Om du misstänker att ditt barn utsatts för kränkande behandling, berätta det direkt för någon personal eller för förskolechefen. Vi har rutiner som vi följer när en kränkning har skett.

Utvecklingssamtal

Du som vårdnadshavarna kommer att erbjudas två utvecklingssamtal per år, ett på hösten och ett på våren. Då berättar personalen om hur ditt barn har det på förskolan och om barnets utveckling och lärande.

Föräldramöte

Du som vårdnadshavare kommer att bjudas in till föräldramöte en gång per år, vanligtvis under höstterminen. Då får du information om verksamheten och möjlighet att ställa frågor till personalen.

Föräldraråd

Föräldraråd är ett forum där du som vårdnadshavare har möjlighet att komma med förslag och synpunkter om verksamheten. Förskolechefen ska ge information om kommande beslut och på så sätt finns det möjlighet för vårdnadshavare att påverka besluten.

På föräldrarådet deltar representanter som är utsedda av övriga föräldrar att representera föräldragruppen, personalrepresentanter samt förskolechef. Inför föräldrarådet finns det möjlighet att framföra förslag eller synpunkter till föräldrarepresentanterna.

Tystnadsplikt/sekretess

Personalen har tystnadsplikt och får inte föra vidare information som du lämnar till oss.

Vi ber dig berätta för personalen om något speciellt har hänt hemma som kan påverka barnet. Det hjälper oss att bemöta barnet på ett bra sätt.

Anmälningsplikt

Om personalen är oroliga för att barnet far illa på något sätt så är vi skyldiga att anmäla det till kommunens socialtjänst. Det kan vara t.ex. om det finns misstanke om att barnet blir slaget, att barnet ser våld i hemmet eller att det finns något missbruk i barnets närhet.

Olycksfallsförsäkring

Ditt barn är försäkrat genom kommunen. Du får ett försäkringsbesked hemskickat tillsammans med meddelandet om att ni fått plats i förskolan. Här kan du läsa mer om försäkringen.

Specialpedagog och språkpedagog

Om personalen har behov att få råd och stöd kring enskilda barns behov eller hur verksamheten kan utformas kan de få hjälp av specialpedagog
Anneli Stolpe och/eller språkpedagog Inger Axelsson.

Om du inte är nöjd med förskolan

Om du inte är nöjd med förskolan så kan du framföra det på olika sätt.
I första hand ska du vända dig till personalen, antingen genom direkta samtal eller via telefon eller e-post. Om det inte löser problemet, eller om det upplevs känsligt, kan du vända dig till förskolechefen. Då är det bäst om du formulerar ditt klagomål skriftligt.Det finns särskilda blanketter som du kan använda.

Jobba hos oss

Timvikarie

Om du är intresserad av arbeta som timvikarie inom förskoleverksamheten så är du välkommen att höra av dig till Förskolekansliet.

Längre vikariat

Är du intresserad av ett längre vikariat hänvisar vi till kommunens sida där lediga arbeten publiceras.

Länkar till andra sidor

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: *