Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Förskolan Forsbacken
 • Telefon:
 • E-post: forsbacken@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 103.Forsbacken
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Västanviksvägen 6, Torsby

Person

 • Ann Charlotte Nygren
 • Förskolechef
 • Tfn: +4656016160
 • Mobil: +46703397979
 • E-post: ann-charlotte.nygren@torsby.se
 • Besöksadress: Norra industrigatan 14, Torsby

Förskolan Forsbackens avdelningar

Aborren: +4656016107
Laxen: +4656016118
Gäddan: +4656016082
Hajen: +4656016105

Köket: +46730855634

När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Förskolan Forsbacken

Förskolan Forsbacken ligger centralt i Torsby tätort och har ett stort fint grönområde som inbjuder till lek och utevistelse. Förskolan har fyra avdelningar: Abborren, Gäddan, Hajen och Laxen.

Här finns vi

Västanviksvägen 6, Torsby

Våra öppettider

Förskolan har öppet kl. 6.00 - 18.00 vardagar. Kommer ditt barn innan kl. 7.00 så lämnar du det/dem på Gäddan som är den avdelning som har morgonöppet.

På eftermiddagen stänger alla avdelningar kl. 16.45, men en avdelning och lekhallen har öppet till kl.18.00. De barn som hämtas senare än kl. 16.45 hämtas i lekhallen.

Stängningsdagar

Förskolan har stängt tre dagar per år för planering och utvärdering.
Dessa dagar meddelas i god tid.

Våra avdelningar

Förskolan har fyra avdelningar: Abborren, Gäddan, Hajen och Laxen.

Abborren: äldrebarnsavdelning 3-5 år
Gäddan: yngrebarnsavdelning 1-3 år
Hajen: äldrebarnsavdelning 3-5 år
Laxen: yngrebarnsavdelning 1-3 år

Förskolans vision

Hos oss får barnens drömmar gro och utvecklas - förskolan, Torsby.

En vanlig dag på förskolan

 • 6.00 förskolan öppnar
 • 8.00 frukost serveras
 • 9.30 samling, fruktstund och aktiviteter , lek inomhus eller utomhus
 • 11.00 lunch
 • 12.00 vila/ utevistelse
 • 14.00 mellanmål
 • 14.30 aktiviteter , lek inomhus eller utomhus
 • 16.45 alla avdelningar stänger, barnen som är kvar leker
  tillsammans i lekhallen
 • 17.00 fruktstund
 • 18.00 förskolan stänger

Presentation av verksamheten

Vi har en centralt belägen förskola med stor gård där barnen kan springa, cykla, gunga, åka rutschkana och leka tillsammans. Vi har även en härlig pulkabacke som barnen tycker mycket om att åka i på vintern.

På Forsbacken undervisar vi utifrån pedagogisk dokumentation. Det innebär att vi ser vad som intresserar barnen, följer deras intressen och knyter det till våra styrdokument, bland annat Lpfö 18. Med pedagogisk dokumentation får pedagogerna och barnet syn på lärprocesser och utvecklar verksamheten tillsammans.

Förskolans undervisning kan ske i både planerade och spontana aktiviteter och över hela dagen. Undervisningen ska syfta till att det sker ett lärande hos barnen.

Förutom lärande så är också omsorg och utveckling de byggstenar vår verksamhet vilar på. De går hand i hand med lärandet. Förskolan bygger på en helhetssyn om det lilla barnet, för att det ska få de bästa förutsättningarna att utvecklas.

Maten på förskolan

Maten som vi äter på förskolan lagas av kostavdelnings centralkök, Bergåsen, och levereras till förskolan strax innan lunchen. Vi har en kokerska på förskolan som lägger upp maten och som även förbereder frukost och mellanmål.

Här kan du se veckans matsedel.

Frukost kan vara gröt, fil, ägg och smörgås, mellanmål kan vara mjölk och smörgås.

Om ditt barn har allergi eller av andra skäl behöver annan mat än den som lagas, är det viktigt att du talar om det för personalen. Det finns en särskild blankett som du fyller i och lämnar till oss. Den heter Ansökan om specialkost. Vi meddelar då kostavdelningen som sänder den mat som ditt barn behöver.

Tänk på när du lämnar och hämtar

När du lämnar och hämtar ditt barn på förskolan så kontakta alltid någon personal. Vi vill gärna utbyta information som kan ha betydelse för barnets vistelse på förskolan eller hemma.

På vår anslagstavla/whiteboard i hallen finns information som kan vara bra att känna till.

Inskolning

Inskolningen på förskolan är en viktig del för att barnet ska komma att trivas hos oss och att du som förälder känner dig trygg och nöjd med att hon/han är här.

Personalen som har hand om inskolningen tar kontakt med dig som förälder och bjuder in dig till ett så kallat inskolningssamtal. På inskolningssamtalet finns det möjlighet att ge information om barnet och att göra upp tider inför inskolningen. Under inskolningen får barn och föräldrar bekanta sig med personalen, barnen, lokalerna och de olika rutinerna i verksamheten. Inskolningsperioden kan variera till allt mellan tre dagar och upp till två veckor.

Tyra-appen för schemaläggning och frånvarorapportering

Vi använder Tyra-appen på alla våra förskolor och fritidshem i kommunen. Du får en folder med information i samband med inskolning på förskolan.

Schema

Du som vårdnadshavare lägger in ditt barns schema i appen och barnet kommer att närvaroregistreras på förskolan. Mer information om schematider. Personalen låser schemat varje torsdag inför nästkommande vecka. Om barnet får en ändrad schematid när schemat är låst ska du lägga in en anteckning om detta. Du måste invänta ett svar från oss så att du vet att vi har sett din anteckning.

Frånvaro

När ditt barn blir sjukt ska du anmäla det via frånvaroanmälan i Tyra-appen. Om barnet är ledigt ska du lägga in ledigt i barnets schema. Om schemat är låst gör personalen det.

Det är viktigt att du meddelar så fort som möjligt om ditt barn inte ska komma till förskolan. Då behöver vi inte vara oroliga för att något har hänt. Om ni inte kommit till förskolan den tid som ni har angett har vi som rutin att någon personal kontaktar er efter 30 minuter och frågar var ni är.

Aktuella kontaktuppgifter

Det är viktigt att förskolan har aktuella telefonnummer till dig och andra kontaktpersoner. Detta ändrar du själv i Tyra-appen.

Vid sjukdom

Under den första tiden på förskolan är det vanligt att barnet drabbas av infektioner. Det är barnets allmäntillstånd, det vill säga hur barnet orkar äta, leka, vara ute, som avgör om barnet ska vara på förskolan eller om det ska ha en extra dag hemma.

Vid kräksjuka/diarré så ska barnet vara hemma minst 48 timmar efter sista symptom.

Vid feber ska barnet vara feberfri en dag innan de kommer tillbaks till förskolan.

Vad ska barnet ha med sig till förskolan?

 • Blöjor, napp, gosedjur eller annan trygghetssak (om det används)
 • Ombyteskläder
 • Kläder för utelek anpassade för olika väder. Till exempel varma kläder, regnkläder och stövlar.
  Om du skriver namn på ditt barns saker och kläder är det lättare för personalen att se till att sakerna hamnar på rätt plats.
 • Egna leksaker, pengar, godis och tuggummi lämnas hemma.

Våra styrdokument

Verksamheten i förskolan planeras utifrån målen i förskolans läroplan (Lpfö 18) och Skollagen (2010:800). Bland annat ska förskolorna arbeta med matematik, språk/kommunikation, naturvetenskap/teknik, lek, social kompetens/värdegrund, hälsa/rörelse och skapande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar.
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Här kan du läsa mer om skollagen och läroplanens mål .

Förskoleverksamheten har en likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. I den kan du läsa hur förskolorna arbetar med att främja likabehandling och hur de förbygger diskriminering och kränkande behandling.

Om du misstänker att ditt barn utsatts för kränkande behandling, berätta det direkt för någon personal eller för rektor. Vi har rutiner som vi följer när en kränkning har skett.

Utvecklingssamtal

Du som vårdnadshavare kommer att erbjudas två utvecklingssamtal per år, ett på hösten och ett på våren. Då berättar personalen om hur ditt barn har det på förskolan och om barnets utveckling och lärande.

Föräldramöte

Du som vårdnadshavare kommer att bjudas in till föräldramöte en gång per år, vanligtvis under höstterminen. Då får du information om verksamheten och möjlighet att ställa frågor till personalen.

Föräldraråd

Föräldraråd är ett forum där du som vårdnadshavare har möjlighet att komma med förslag och synpunkter om verksamheten. Rektor ska ge information om kommande beslut och på så sätt finns det möjlighet för vårdnadshavare att påverka besluten.

På föräldrarådet deltar representanter som är utsedda av övriga föräldrar att representera föräldragruppen, personalrepresentanter samt förskolechef. Inför föräldrarådet finns det möjlighet att framföra förslag eller synpunkter till föräldrarepresentanterna.

Tystnadsplikt/sekretess

Personalen har tystnadsplikt och får inte föra vidare information som du lämnar till oss.

Vi ber dig berätta för personalen om något speciellt har hänt hemma som kan påverka barnet. Det hjälper oss att bemöta barnet på ett bra sätt.

Anmälningsplikt

Om personalen är oroliga för att barnet far illa på något sätt så är vi skyldiga att anmäla det till kommunens socialtjänst. Det kan vara t.ex. om det finns misstanke om att barnet blir slaget, att barnet ser våld i hemmet eller att det finns något missbruk i barnets närhet eller att det finns brister när det gäller omsorg om barnet.

Olycksfallsförsäkring

Ditt barn är försäkrat genom kommunen. Du får ett försäkringsbesked hemskickat tillsammans med meddelandet om att ni fått plats i förskolan. Här kan du läsa mer om försäkringen.

Specialpedagog

Om personalen har behov att få råd och stöd kring enskilda barns behov
eller hur verksamheten kan utformas kan de få hjälp av specialpedagog
Anneli Stolpe.

Giftfri förskola

2016 fick alla förskoleavdelningar en inventering av leksaker mm. Plastleksaker som var äldre än 2007 rensades bort direkt. Plastleksaker och laborativt material, äldre än 2013, har fasats ut, det vill säga har ersatts av annat material när det gamla materialet inte kunnat användas längre.

Vi har även tagit bort lek med elektronik och undviker leksaker som inte är inköpta som leksaker, till exempel väskor, skor och smycken från vuxenvärlden.

Yngrebarnsavdelningarna har gjort en mer omfattande rensning eftersom små barn oftare ”smakar” på leksakerna.

All personal deltog i en kvällsföreläsning och fick kunskaper om vikten av att få bort gammalt miljöfarligt material från förskolorna och att få till en bättre, mer hälsosam förskolemiljö.

Alla förskoleavdelningar har en personal som är mer ansvarig för arbetet med giftfri förskola, till exempel när det gäller nyinköp av material och leksaker mm.

Här kan du läsa mer om giftfri förskola.

Om du inte är nöjd med förskolan

Om du inte är nöjd med förskolan så kan du framföra det på olika sätt.

I första hand ska du vända dig till personalen, antingen genom direkta samtal eller via telefon eller e-post. Om det inte löser problemet, eller om det upplevs känsligt, kan du vända dig till rektor för förskolan. Då är det bäst om du formulerar ditt klagomål skriftligt. Det finns särskilda blanketter som du kan använda.

Jobba hos oss

Timvikarie

Om du är intresserad av arbeta som timvikarie inom förskoleverksamheten så är du välkommen att höra av dig till kansliet för förskoleverksamhet.

Längre vikariat

Är du intresserad av ett längre vikariat hänvisar vi till kommunens sida där lediga arbeten publiceras.

Länkar till andra sidor

Innehållsansvarig: Ann-Charlotte Nygren
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: