Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kansliet för förskoleverksamhet
 • Telefon: +4656016161
 • E-post: forskolekansliet@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 67.Kansliet för förskoleverksamhet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 14, Torsby

Person

 • Lena Kjellberg
 • Skolassistent
 • Tfn: +4656016161
 • Mobil: +46766432666
 • E-post: lena.kjellberg@torsby.se
 • Besöksadress: Norra industrigatan 14, Torsby
 • Wanja Persson
 • Administratör
 • Tfn:
 • Mobil:
 • E-post: wanja.persson@torsby.se
 • Besöksadress: Norra industrigatan 14, Torsby

Kansliet för förskoleverksamheten

Kansliet för förskoleverksamheten +4656016161 har telefontid 8.00-9.30 och 13.00-14.00.

När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Ansök eller säg upp plats på förskola i barnomsorgen

Här finner du information om hur du ansöker om förskoleplats och hur du säger upp din plats i förskolan. Du finner också blanketter som du använder för detta.

Så här gör du när du söker plats

Skriv ut och fyll i blanketten ”Anmälan till förskola, familjedaghem och fritidshem”. Blanketten finner du längst ner på denna sida. Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten kan du ringa till vårt kansli så skickar vi en blankett hem till dig. Adressen dit du skickar dit du skickar din ansökan finner du på blanketten. När blanketten kommit in till oss blir du placerad i kö och du får en bekräftelse med posten.

Ansök (om möjligt) fyra månader innan önskat startdatum. Eftersom du kan få max fyra månaders kötid tillgodoräknad behöver du inte ansöka mer än fyra månader i förväg. I ansökan anger du bland annat önskat startdatum, önskad förskola/fritidshem och eventuella särskilda behov.

Tänk på att ränka med en inskolningstid på två veckor från och med startdatum innan arbete/studier börjar.

Kommunen undviker inskolningar under sommaröppen verksamhet och datum som infaller under skolans jullov.

Torsby kommun har möjlighet att erbjuda förskola på kvällstid i Torsby tätort.

Ditt barn ska var folkbokfört i Torsby kommun när placeringen börjar.

Plats inom fyra månader

Kommunen garanterar plats på förskola förutsatt att ansökan om plats lämnats in senast fyra månader innan önskat datum för placering.

Om det är kö blir barnen placerade i turordning, dock tillgodoräknas max fyra månader.

Kommunen kommer i möjligaste mån att tillgodose alla vårdnadshavares önskemål om placering, men vid vissa tidpunkter, och på en del förskolor, kan det vara svårt att tillgodose förstahandsvalen. Du kan då få erbjudande om plats på någon annan förskola än den du har sökt.

Så fördelas lediga platser

Lediga platser fördelas enligt denna ordning:

 1. Barn med särskilda behov av stöd för sin utveckling (enligt skollagen).
 2. Barn i allmän förskola.
 3. Barn som har syskon på aktuell förskola.
 4. Barn med längst kötid som önskar plats till den månaden då platsen är ledig. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre barn.

Svara på placeringserbjudandet

När det finns en plats för ditt barn får du ett placeringserbjudande med posten. Inom 7-14 dagar måste du lämna besked om du vill ha platsen eller inte. Tackar du nej eller inte svarar på erbjudandet går platsen till ett annat barn och du tas ur kön. Om du tackat nej till en plats gäller inte 4-månadersgarantin. Du har möjlighet att flytta fram inskolningsdatumet men du kan fortfarande bara tillgodoräkna dig fyra månaders kötid.

Ansökan om överflyttning

Om du fått en placering på en förskola eller fritidshem som inte var ditt första val har du möjlighet att ansöka om överflyttning, blankett finner du längst ner på sidan.

Omplaceringsärenden hanteras en gång per år inför hösten och i mån av plats (eller om plats uppstår under året). Det är i första hand barngruppernas sammansättning som styr om ett byte kan genomföras. I andra hand är det när din ansökan om överflytttning registrerades.

För barn som ställs i omplceringskö gäller inte 4-månadersgarantin.

Bosatt i annan kommun

För dig som är bosatt i en annan kommun finns en särskild blankett för anmälan till barnomsorg. Blanketten finner du längst ner på sidan.

Plats i allmän förskola (3-5-åringar)

Från och med höstterminen då ditt barn fyller tre år erbjuds barnet en plats i allmän förskola. Allmän förskola ingår i ordinarie verksamhet som kommunens förskolor erbjuder. Blankett om anmälan till allmän förskola.

Allmän förskola är avgiftsfri 525 timmar per år, vilket vanligtvis motsvarar 15 timmar i veckan under skolans läsår. Oftast erbjuder förskolan 15 timmar under tre dagar per vecka mellan kl. 9.00- 14.00, men schematiderna kan variera mellan förskolor och undantag kan göras i samråd med personalen/rektor.

Om ditt barn bara har 15 timmar/vecka betalar du ingen avgift från och med skolans start i augusti till och med skolans slut i juni. Om du överskrider timmarna tas barnomsorgstaxa ut för hela månaden enligt maxtaxa. Under lovdagar såsom höstlov, jullov, sportlov, påsklov och sommarlov är barnet ledigt från förskolan.

Här kan du läsa mer om läsårstiderna.

Barnet får ingen skolskjuts utan föräldrarna får hämta och lämna vid förskolan.

Om ditt barn behöver mer tid än 15 timmar per vecka betalar du en reducerad avgift. Avgiften är samma varje månad och tas ut under hela kalenderåret.

Så här gör du när du säger upp din plats

När du inte längre är i behov av en plats, ska du anmäla detta skriftligt till kansliet senast två månader innan barnet slutar, blankett finns att skriva ut. Uppsägningstiden räknar vi från den dag då uppsägningen skriftligt kommer in till kansliet. Avgiften betalar du under hela uppsägningstiden oavsett om du använder platsen eller inte.

Innehållsansvarig: Catarina Björklund
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: