Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: +4656016292
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Johan Nilsson
 • Skolchef
 • Tfn: +4656016027
 • Mobil: +46732807357
 • E-post: johan.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Anpassad skola

Anpassad skola (tidigare kallad särskola) är indelad i obligatoriska anpassade skolan, anpassade gymnasieskolan och särskild utbildning för vuxna.

Anpassade grundskolan (tidigare kallad grundsärskola) och anpassade gymnasieskolan (tidigare kallad gymnasiesärskolan) är egna skolformer. De är till för barn och ungdomar som inte klarar kunskapsmålen och undervisningen i grund- och gymnasieskolan för att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Barn och ungdomar som fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada har också rätt till anpassad skola.

Våra anpassade grundskolor

Vem har rätt till anpassad skola?

För att den anpassade skolan ska vara ett alternativ krävs alltså att en elev inte kan nå upp till kunskapsmålen och att detta beror på att hon eller han har någon av dessa ovanstående funktionsnedsättningar. Om inte båda dessa förutsättningar är uppfyllda ska eleven gå i grundskolan och få det stöd som hon eller han har rätt till där. När en utredning visar att ett barn har rätt att gå i anpassad skola är det vårdnadshavaren som väljer om barnet ska gå i den anpassade skolan eller i grundskolan.

Mer information om anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan finns på Skolverket.

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är en skolform inom skolväsendet som riktar sig till vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Utbildningen omfattar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Innehållsansvarig: Johan Nilsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: