Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Sysslebäcks bibliotek
 • Telefon: +4656016644
 • E-post: sysslebacks.bibliotek@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 202. Biblioteksfilialen i Sysslebäck
 • 680 60 Sysslebäck
 • Besöksadress: Torget 2, Sysslebäck
 • Torsby bibliotek
 • Telefon: +4656016108
 • E-post: torsby.bibliotek@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 25. Biblioteket Torsby
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 2, Torsby
 • Bokbussen
 • Telefon: +46702200739
 • E-post: bokbussen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 25. Bokbussen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Fabriksgatan 2, Torsby

Person

 • Anki Yafele
 • Bibliotekarie
 • Tfn: +4656016239
 • Mobil: +46766432617
 • E-post: anki.yafele@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 2, Torsby

Bibliotek

När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Mer om projekt Kreativ bokbuss

Kreativ bokbuss, en mötesplats i rörelse. Hösten 2021 startade projektet Kreativ bokbuss som ett led i att utforska bokbussens kreativa rum där nya metoder och arbetssätt testas.

Värdeskapande aktiviteter

Barn och unga är en prioriterad grupp inom kulturverksamhet och ett av projektets mål var att skapa mervärde och utbyte för barn och unga i Torsby kommun. Ett av bibliotekets många uppdrag är att främja intresset för kulturell verksamhet. Bokbussen har en tradition sedan 1960-talet och den är en flexibel resurs inom biblioteksverksamheten. Det är ett samspel där platser och människor binds samman.

Uppstarten

September 2021 träffades bibliotekspersonal och kulturaktörer för att diskutera idéer och möjligheter. Under resans gång formades tankar om hur vi praktiskt skulle genomföra projektet och vad för slags aktiviteter som skulle arbetas med.

Stölletskolan tillfrågades om de ville delta och det gjorde de gladeligen.

Workshop med berättande i slöjd och film

Vi planerade att arbeta med slöjdande genom att skapa en Tillsammanskrona, ha filmworkshop med eleverna och öppna upp ett alternativt spår av filmskapande som löpte parallellt under projektet. Vitsand blev den bokbusslinje som valdes att knytas ihop med skolturen, där de låntagare som besökte bussen skapade ett filmmanus åt eleverna på skolan.

Manuset låg till grund för filmworkshopen dagen efter och kom att handla om superhjältar som räddar världen under temat Hopp och framtid. En väska köptes in för slöjdmaterialet och KRAFThantverk trio som fokuserar på hållbart slöjdande i
naturmaterial, fyllde väskan med glas- och träpärlor, ulltyger, tråd och mycket mera, allt färgstarkt, lockande och inbjudande.

Filmpremiär i bokbussen

Med filmworkshopen var tanken att arbeta skapande från grundidé till redigering och slutligen premiärvisning i bokbussen på stor skärm. Fyra filmer blev till och det var mycket förväntansfulla elever som fick se resultatet i av det de arbetat tillsammans med.

Bokbussen bjöd in till filmpremiär med allt som hör till; röda mattan, popcorn och dryck. Det parallella filmspåret involverar personer runt om i kommunen i olika åldrar, vilka har försetts med en filmkamera för att skapa ett tidsdokument, en dagbok, om personers vardag, tankar och känslor. Tillsammans utgör dessa dagboksfilmer ett dokument av livet i norra Värmland. Det är en filmprocess som kommer att pågå under en längre tid.

Framtida förväntningar

Vår önskan är att det kreativa bokbussprojektet ska leda till ringar på vattnet och inspirera andra att arbeta med skapande aktiviteter inom biblioteksverksamheten. Tillsammans med deltagarna har vi lärt oss mycket och hoppas på en fortsättning av detta glädjande och gränsöverskridande arbete, som lyfter både kultur och människor i hela kommunen. För att beskriva processen, tar vi hjälp av litteraturen och finner en passande strof ur Karin Boyes dikt, I rörelse:

Nog finns det mål och mening i vår färd -
men det är vägen, som är mödan värd.

---------------------------------------------------------------

Anki Yafele, som arbetat med projektet.

Innehållsansvarig: Anki Yafele
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: