Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Tekniska avdelningen
  • Telefon: +4656016000
  • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 10. Tekniska avdelningen
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Förbättrad trafiksäkerhet runt Frykenskolan

Busshållplatsen på Vitsandsvägen kommer att göras säkrare och södra delen av Bergsängsvägen blir endast för gång- och cykeltrafik.

Tekniska avdelningen börjar i början av juni 2023 detta arbete. Innan de gör permanenta åtgärder kommer de att göra tillfälliga lösningar för att kunna utreda vilka konsekvenserna blir av de föreslagna åtgärderna.

Torsby kommun strävar efter att ha så säkra trafiklösningar som möjligt och särskilt runt våra skolor. Syftet med arbetet runt Frykenskolan är att förbättra trafiksäkerheten, samt att se över möjligheten för skolan att utöka sitt skolområde i en bilfri miljö.

Karta som visar var trafikarbetena kommer att vara

Tillfälliga lösningar först för att utreda konsekvenser

Innan de gör permanenta åtgärder kommer de att göra tillfälliga lösningar för att kunna utreda vilka konsekvenserna blir av de åtgärder som föreslås.

Ökar trafiken på andra vägar? Blir det köer som påverkar andra vägar? Annat? De kommer att göra manuella trafikmätningar för att följa upp hur dessa åtgärder påverkar trafiken i området.

Två trafikåtgärder görs våren 2023

Gatuchef Anna Bakken Andersson:

Busshållplatsen på Vitsandsvägen

-Vi har idag problem med att fordon kör om de bussar som står inne på hållplatsen och släpper av och plockar upp barn vid Stjerneskolans busshållsplats på Vitsandsvägen.

Tekniska avdelningen kommer att sätta ut tillfälliga avspärrningar så att det inte går att köra om en buss när den står inne på hållplatsen, detta för att öka säkerheten för alla gående men främst för våra skolbarn som kan glömma bort sig och springa ut i vägen när bussen står inne.

Det har varit en rekommenderad hastighet på 30 km/h förbi busshållsplatsen, men den formella hastigheten är 50 km/h.

- Vi kommer att ta bort den rekommenderade hastigheten och istället testa att sänka den formella hastigheten till 30 km/h, detta för att polisen på ett bättre sätt ska kunna hjälpa oss att övervaka hastigheten, säger Anna Bakken Andersson

Södra delen av Bergsängsvägen

Tekniska avdelningen har tillsammans med skolan inlett ett arbete för att se på möjligheten för skolan att utöka sitt skolområde och få till en bilfri utemiljö där de kan få tillgång till naturen på ett annat sätt än idag.

- För att få till detta kommer vi att stänga av södra delen av Bergsängsvägen, från Björnidésvägen fram till Frykenskolan, för biltrafik och bara tillåta gång- och cykeltrafik tills vi har beslutat hur området ska användas, säger Anna Bakken Andersson.

Innehållsansvarig: Anna Bakken-Andersson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: