Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Tekniska avdelningen
  • Telefon: +4656016000
  • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 10. Tekniska avdelningen
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Säkerhet vid vägarbeten

Tekniska avdelningen har regler för säkerhet vid väg­arbete, på vägar där kommunen är väghållare. Målet med reglerna är att åstadkomma en säker miljö vid gatu­arbeten för såväl de som har gatan som arbetsplats som för trafikanterna.

Arbete på vägar och gator är speciellt från den synpunkten att det berör tredje part, nämligen de som bor utmed vägen och de som vistas på vägen. För att inte trafiksäkerheten skall åsidosättas måste därför arbetet planeras och utföras så att hänsyn tas till dessa. På så sätt skapas samtidigt förutsättningarna för en bra arbetsmiljö för personalen.

Innehållsansvarig: Anna Bakken-Andersson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: