Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Roger Magnusson
 • Mätningsingenjör
 • Tfn:
 • Mobil: +46702327298
 • E-post: roger.magnusson@torsby.se
 • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Namnsättning av gator, adresser

Kommunen har ett övergripande ansvar när det gäller vägnamn och adresser.

Adress

För de centrala delarna av Torsby, Sysslebäck och tätorter består adressen av vägnamn och nummer. För mindre byar och områden består adressen av bynamn/områdesnamn och nummer.

För övriga byar består adressen av bynamn, vägnamn och nummer.

Som tillägg till adressen kan man lägga till ett så kallat populärnamn, till exempel ett gårdsnamn, By 23, Bergsgården.

Namnsättning

Vägnamn: Kommunen skyltar vägnamn i de centrala delarna av Torsby, Sysslebäck och i tätorter.

Byggnader: Fastighetsägaren ansvarar för att adressens nummer skyltas upp på fasad.

Postlåda: Postlådeägaren ansvarar för att adressen (vägnamn och nummer) finns tydligt markerat på postlådan.

Adresser och namn på byggnader

Varje byggnad ska ha en adress som anger var huset är beläget. Adressen utgör grunden för postens verksamhet och för folkbokföringen. Dessutom är den till för att polis, räddningstjänst och ambulans ska hitta fram till rätt plats. Här kan läsa mer om adresser och namnsättning.

Innehållsansvarig: Roger Magnusson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: