Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Roger Magnusson
 • Mätningsingenjör
 • Tfn:
 • Mobil: +46702327298
 • E-post: roger.magnusson@torsby.se
 • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Gatubelysning

Den offentliga belysningen i Torsby kommun består av cirka 4000 lampor som lyser upp gator, vägar, gångvägar, cykelvägar, tunnlar, anläggningar och parker. Belysningen är till för att ge bra allmänbelysning.

Gatubelysningen ägs och administreras av kommunen medan skötseln är utlagd på entreprenad.

Tider

I Torsby tätort är gatubelysningen påslagen från mitten av augusti till och med maj mellan kl. 6-23 (från oktober 2022) samt natt till lördag och söndag. I övriga kommunen mellan kl. 6-22.30.
Belysningen släcks dagtid med hjälp av skymningsrelä.

Utbyte av lampor

Gatubelysningsnätet är under uppgradering. Bl.a. finns det över 500 trä­stolpar som efterhand ska bytas ut.

Vi har gått över från de gamla kvicksilverlamporna (vitt ljus) till natrium­lampor (orange ljus) vilket ger ett trafiksäkrare ljus, en kvicksilverfri ljuskälla samt en energibesparing (50W) per lampa.

Trasiga lampor

Kommunens entreprenör ser över gatubelysningen två gånger per år, i januari och september.

Vägbelysningsstrategi

Torsby kommun har antagit riktlinjer för vägbelysning, de gäller från 1 januari 2013 (Ksau 2012-12-10 § 165). Vägbelysningsstrategin ger en väg­ledning till var det ska finnas vägbelysning och vilka kriterier som gäller.

Här finner du riktlinjerna för vägbelysning.

Felanmälan

Om du vill göra en felanmälan, gör du det enklast via vår felanmälan.

Här kan du göra en felanmälan.

Innehållsansvarig: Roger Magnusson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: