Torsby kommun
Torsby kommun

Mycket begränsad framkomlighet på Lasarettsvägen i samband med vägarbete under vecka 26-28

Under våren och sommaren utförs vägarbete på Lasarettsvägen, mellan Holmesskolan och Östmarksvägen. Från och med fredag 28/6 till och med fredag vecka 28 kommer det vara mycket begränsad framkomlighet på Lasarettsvägen. Välj om möjligt en annan väg. Under onsdag till fredag (3-5/7) kommer vägen vara helt avstängd på grund av sprängningsarbete.

Uppdatering 28/6

Från och med fredag 28/6 till och med fredag vecka 28 kommer det vara mycket begränsad framkomlighet på Lasarettsvägen. Välj om möjligt en annan väg.

Från onsdag 3/7 kl 07.00 till fredag 5/7 kl 16.00 kommer vägen vara helt avstängd på grund av sprängningsarbete.

Uppdatering 10/6

Under vecka 24 kommer sprängningsarbete ske vid Lasarettsvägen mellan kl 07-16.

Uppdatering 14/5

Ordinarie gång- och cykelväg längs Lasarettsvägen är nu åter öppen. Den provisoriska gång/cykelvägen är inte längre i bruk. Se kartbild nedan.

Uppdatering 7/5

I samband med vägarbetet vid Lasarettsvägen kommer en provisorisk gång/cykelväg på norra sidan om Lasarettsvägen att gälla tills vidare, se kartbilden nedan. Staket och sidomarkeringshinder är placerade mellan gång/cykelvägen och Lasarettsvägen.

Temporär gång- och cykelgata vid Lasarettsvägen.

Uppdatering 6/5

Lasarettsvägen är nu åter öppnad efter helgens arbete. Från och med tisdag 7/5 kommer arbetet återupptas med begränsad framkomlighet för ett körfält. Var observant på maskiner och avspärrningar i området.

--------

Under våren och sommaren utför tekniska avdelningen vägarbete på Lasarettsvägen, mellan Holmesskolan och Östmarksvägen. Under tiden kommer det vara begränsad framkomlighet i området med ett körfält avstängt för fordonstrafik.

Mellan fredag 3/5 kl 08.30 till preliminärt 5/5 kl 16.00 kommer vägen vara helt avstängd.

Arbetet beräknas preliminärt färdigställas under vecka 26.

Se berört område på kartbilden ovan. Var observant på maskiner och avspärrningar i området.

Innehållsansvarig: Rickard Hansson-Böe
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: