Torsby kommun
Torsby kommun

Ändringar i trafiksituationen runt Frykenskolan för att förbättra trafiksäkerheten

Karta som visar var trafikändringarna ska göras

Busshållplatsen på Vitsandsvägen kommer att göras säkrare och södra delen av Bergsängsvägen blir endast för gång- och cykeltrafik.

Tekniska avdelningen börjar i dagarna (slutet av maj, början av juni) detta arbete. Innan de gör permanenta åtgärder kommer de att göra tillfälliga lösningar för att kunna utreda vilka konsekvenserna blir av de föreslagna åtgärderna.

Torsby kommun strävar efter att ha så säkra trafiklösningar som möjligt och särskilt runt våra skolor. Syftet med arbetet runt Frykenskolan är att förbättra trafiksäkerheten, samt att se över möjligheten för skolan att utöka sitt skolområde i en bilfri miljö.

Här kan du läsa mer om de åtgärder som genomförs under våren.

Tekniska avdelningen, gatuenheten

Innehållsansvarig: Anna Bakken Andersson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen