Uthyrnings- och ord­nings­regler

Företag, föreningar och enskilda personer får hyra lokalerna för till konferenser, kurser, sammanträden, möten, utställningar, kulturarrangemang och fester.

Bokning av lokalen gör du via mobil eller e-post till Torsby gymnastikförening:

Från 1 maj 2023 måste du ha fyllt 22 år för att få hyra lokalen. Godkänd legitimation ska uppvisas.

Nycklar lämnas ut enligt överenskommelse och återlämnas på avtalad plats och tid.

Vid avbokning senare än två veckor betalas halv hyra, vid avbokning senare än en vecka betalas full hyra.

 • Hyresgäst ska vara varsam och försiktig med lokaler, inventarier, utrustning och porslin. För skada som orsakats av hyresgäst och/eller dennes sällskap är hyresgästen ersättningsskyldig
 • Hyresgästen ska efter användandet diska och återställa porslin och övrig hushållsutrustning, torka av bord och stolar, städa alla använda lokaler, köksregioner, toaletter, kapprum, trapp, hallar mm. Försvunnet material skall ersättas av hyresgästen
 • Hyresgästen har ansvar för att lokalen är städad, iordningsställd och avlämnad inom hyrestiden
 • Om städning inte utförts av hyresgästen kommer kostnad för städning att debiteras fullt till hyresgästen
 • Hyresgäst ska se till att fönster och dörrar är stängda och låsta samt att ljuset är släckt då lokalen lämnas. Bord och stolar mm ställs tillbaka på sin plats.
 • Är det fler hyresgäster samtidigt i olika lokaler har alla hyresgäster tillgång till kapprum och toaletter samt ansvar för att dessa städas
 • Om larmet utlöses på grund av hyresgästens slarv, t ex glömt att stänga fönster, debiteras utryckningskostnaden till den som hyrt lokalen
 • Förtäring av vin, sprit och starköl får ske endast i samband med privata familjefester och företagsfester och skall ske under ordnade former
 • Vid arrangemang med biljettinsläpp ansvarar hyresgästen för ordningen i och utanför lokalen
 • Hyresgästen ser till att hänsyn och respekt visas för närboende i området
 • Övernattning i lokalerna är absolut förbjudet
 • Rökning är förbjuden inomhus
 • Flygeln får användas vid konserter enligt överenskommelse med kulturchef på kommunen. Pianot på nedre våningen är för allmänt bruk
 • Hyresgäst ansvarar för att fastställda uthyrnings- och ordningsregler efterföljs