Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Christina Lech
 • Säkerhetssamordnare
 • Tfn: +4656016088
 • Mobil: +46732755776
 • E-post: christina.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Skyddsrum

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som bland annat kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus.

I Torsby kommun finns ett godkänt skyddsrum. Det ligger på Levgrensvägen 4 i Torsby och kan ta emot cirka 100 personer. Det är staten som beslutar om var och hur skyddsrum ska byggas. I Sverige har det knappt byggts några nya skyddsrum sedan 2002 eftersom det militära hotet bedömes som lågt.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägaren som ansvarar för eventuella skyddsrum i sina byggnader. Ett godkänt skyddsrum får innehålla andra saker i fredstid, men ska gå att iordningsställa på 48 timmar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för tillsyn av befintliga skyddsrum. 

Hur många skyddsrum finns det i Sverige?

I Sverige finns det cirka 65 000 skyddsrum som kan husera ungefär 7 miljoner människor. Det innebär att det inte finns plats för alla. Skyddsrummen är först och främts belägna där det är svårt att utrymma, exempelvis större städer. I glesbygden finns det bra alternativ till skyddsrum, exempelvis källare på villor.

Viktigt att veta om skyddsrum

Ingen person tillhör ett särskilt skyddsrum, utan behöver man skydd ska man bege sig till närmsta skyddsrum. Har man inte tillgång till ett skyddsrum kan man söka skydd i en vanlig källare eller annat utrymme under jord. Många villor, både i tätorterna och på landsbygden, har källare i huset.

Du kan läsa mer om skyddsrum hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Befolkningsskydd

Befolkningsskydd är ett system av åtgärder för att skydda Sveriges befolkning. De olika delarna i systemet hänger ihop med varandra. Skyddsrum är en del av befolkningsskyddet, varningssystem är en annan del. Även utrymning är en del av befolkningsskyddet. Det innebär att befolkningen evakueras från en orolig del av landet till en annan tryggare del av landet. Efter utrymning behövs inkvartering som är ytterligare en del av befolkningsskyddet. Det innebär att en tryggare del av landet får inkvartera befolkning från en oroligare del av landet.

En viktig del av befolkningsskyddet är räddningstjänsten. Den har som uppgift att rädda liv och egendom och vid höjd beredskap får den ett uppdrag som är förändrat från normalläget. Du kan läsa mer om befolkningsskydd på MSB:s webbplats.

Innehållsansvarig: Kicki Lech
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: