Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Räddningstjänsten
 • Telefon:
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Christina Lech
 • Säkerhetssamordnare
 • Tfn: +4656016088
 • Mobil: +46732755776
 • E-post: christina.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Conny Sundberg
 • TF Räddningschef
 • Tfn: +4656016217
 • Mobil:
 • E-post: conny.sundberg@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten

VMA, är ett varningssystem som snabbt ska varna allmänheten om att något allvarligt hänt i närområdet. Exempelvis en gasläcka eller en stor brand.

Varnings- och informationssystemen består av flera delar:

Om någon form av kris i samhället hotar liv eller hälsa kan det finnas behov av att utrymma ett område eller en fastighet. Då används VMA.

VMA kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

På MSB:s sida kan du läsa mer om VMA.

Så ska du agera vid VMA

När du tar emot varningen ska du:

 • Följa instruktionerna noga.
 • Gå inomhus.
 • Stänga alla dörrar, fönster och om möjligt ventilation.
 • Lyssna på Sveriges radios P4 (P4 Värmland) eller se på TV eller text-TV.
 • Ta del av information på webbplatsen Krisinformation.se.
 • Ta del av information från informationsnumret telefon 113 13.
 • Du kan också läsa på SVT:s Text-TV-sida 100 och sida 599.

Numret 112 ska endast användas vid akut fara. Du ska inte använda det för att få mer information. Tänk också på att vid en allvarlig händelse är det lätt att rykten och desinformation sprids. Om du misstänker att en uppgift inte är sann, ska du inte sprida den. Kontrollera alltid källan om du känner dig osäker.

Myndigheter och kommuner kan också sända ett sk. myndighetsmeddelande, vilket är ett meddelande från myndigheter som inte är lika akut som ett viktigt meddelande till allmänheten.

113 13 - information vid kris eller olycka

För information vid ett VMA, ring inte nödnumret 112, ring istället informationsnumret 113 13 eller följ information på www.krisinformation.se.

Till 113 13 kan du ringa om du vill ha eller lämna information om. en allvarlig kris i samhället. De kan till exempel handla om en större storm eller översvämning. Numret sköts av SOS Alarm och är ett stöd för kommuner, regioner, länsstyrelser och andra myndigheter vid allvarlig händelse.

113 13 ersätter inte andra nummer som redan finns, som 112 när det är fara för liv, egendom eller miljö. Det gäller även polisens nummer 114 14 för fall som inte är akuta eller sjukvårdsrådgivningen 1177.

Krisinformation.se

www.krisinformation.se kan du gå in och läsa om allvarliga händelser i Sverige och utomlands. Under en pågående kris kan du följa läget och få en översiktlig bild av situationen. Här sammanställs information från myndigheter, kommuner och andra aktörer.

SMS-meddelande

Från och med 1 juli 2017 kan räddningstjänsten även begära att varnings-sms skickas till mobiler, som befinner sig i ett visst område, för att varna personer.

Torsby har ingen "Hesa Fredrik"

I Torsby kommun har vi inte längre någon utomhusvarning, då behovet inte har identifierats sedan den stora nedrustningen av totalförsvaret skedde.

Du ska inte vara orolig för att vi saknar Hesa Fredrik här i Torsby kommun för VMA går alltid ut på flera olika sätt. Det går ut via radio och TV, sms till mobiler som befinner sig i området och via appar, tex. 112-appen samt appen Krisinformation.

Har du frågor om VMA och Hesa Fredrik kan du läsa mer på MSB:s sida: Frågor och svar om utomhusvarning och VMA

Innehållsansvarig: Conny Sundberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: