Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Annette Lauritzen
 • Kommunikationsstrateg
 • Tfn: +4656016004
 • Mobil: +46703896004
 • E-post: annette.lauritzen@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Christina Lech
 • Säkerhetssamordnare
 • Tfn: +4656016088
 • Mobil: +46732755776
 • E-post: christina.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Frågor och svar om Ukraina

Det kommer många frågor till kommunen om situationen i Ukraina och vilken hjälp de som bor där eller som flyr därifrån kan få. På denna sida samlar vi frågor som kommer in, med svar.

Om flyktingsituationen

Att komma till Sverige från Ukraina

Vilken hjälp till uppehälle etc. kan de ukrainska personerna få i Sverige?

Ukrainska medborgare kan besöka Sverige under 90 dagar utan att registrera sig eller söka asyl. Men då får man ingen hjälp av svenska myndigheter utan måste stå för sin egen försörjning.

Den som tar ukrainska flyktingar till Sverige t.ex. genom att åka dit och hämta dem, ansvarar för flyktingens boende och uppehälle, kanske under en längre tid.

För att få rätt till skydd, till exempel evakueringsboende i väntan på permanent lösning, utbildning till barnen, vård så behöver man registrera sig hos Migrationsverket. Därför bör man som flykting besöka Migrationsverket snarast möjligt - men allra senast inom 90 dagar. Man får ingen ersättning retroaktivt.

Flyktingar söker asyl hos Migrationsverket

Den sökande behöver inte besöka Migrationsverket förrän myndigheten fattat beslut, såvida man inte behöver hjälp med boende. Man kan använda MIgrationsverkets e-tjänst istället.

För att använda tjänsten krävs en e-postadress, en mobiltelefon och en digital kopia på pass eller id-handlingar för de vuxna som omfattas av ansökan.

Länk till e-tjänst för att söka asyl enligt massflyktsdirektivet

Migrationsverkets kontor

Migrationsverkets har kontor för att ansöka om uppe­hålls­till­stånd enligt EU:s mass­flykts­di­rektiv eller ansöka om asyl på följande orter:

Kan jag få ekonomiskt stöd om jag tar emot flyktingar?

Nej. Om du väljer att ta emot flyktingar i ditt hem får du ingen ersättning från Migrationsverket, inte heller från kommunen. Om flyktingen däremot beviljas uppehållstillstånd, och får egen ersättning som till exempel etableringsersättning, så har flyktingen möjlighet att själv betala för mat och bostadshyra.


Vad innebär massflyktsdirektivet?

EU har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet, som innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd inom EU. Mer På Migrationsverkets webbplats finns bra frågor och svar om massflyktsdirektivet.

Migrationsverket har vänt sig till kommuner i landet för att få hjälp med boende för flyktingar. Kommunen förbereder och inventerar lokaler för att kunna ta emot flyktingar från Ukraina som är anvisade av migrationsverket.

Det är Migrationsverket som ansvarar för asylprocessen och det är viktigt att vända sig till dem så fort man kommer till landet. I en nödsituation som inte kan lösas på annat sätt har kommunen det yttersta ansvaret och gör individuella bedömningar kring det akuta biståndsbehovet av mat och logi.

När Migrationsverket är stängt på kvällar och helger kan man vända sig kommunens socialjour genom att ringa på 112 och be att få bli kopplad till socialjouren. Det är därefter viktigt att vända sig till Migrationsverket när de öppnar igen.

När sedan en person fått uppehållstillstånd och blir anvisad ett boende i Torsby ska kommunen erbjuda service och tjänster till exempel skola för barn. Torsby kommun ser nu över hur vi kan stärka beredskapen och samordningen för att kunna ta hand om och ge stöd när flyktingar bosätter sig i vår kommun.  

Ukrainabor kan också vistas i Sverige utan att registrera sig hos Migrationsverket men kan inte erhålla hjälp med mat och logi då detta bottnar i att man klarar sig själv ekonomiskt.

Kommunen har ett särskilt ansvar för ensamkommande flyktingbarn.


Ordnar kommunen boende för ukrainska flyktingar?

Nej. Det är den Migrationsverket som ansvarar för att ta emot de människor som flyr kriget i Ukraina och placerar ut dem i kommunerna.

Här kan du läsa om Migrationsverket och boende.


Vad gäller om vi vill anställa en person från Ukraina?

Arbetsförmedlingen informerar om vad som gäller om ett företag vill anställa en person från Ukraina.


Vad gäller om man som flykting från Ukraina vill studera vid högskola eller universitet i Sverige?

Universitets- och högskolerådet har information om vad som gäller om du vill studera i Sverige.


Vad gäller för husdjur som ukrainska flyktingar tar med sig till Sverige?

Katter och hundar ska anmälas till tullpersonalen vid gränsen som gör bedömningar från fall till fall utifrån den dokumentation som djurägaren har med sig. Om anmälan inte skedde vid gränsen SKA katten eller hunden till veterinär för bedömning. Jordbruksverket står för denna kostnad.

I Torsby finns en veterinär: Nordvärmlands smådjurspraktik tfn 0560-144 22

Hur kan jag som privatperson hjälpa till?

Vi har samlat information om det på en annan sida på vår webbplats.


Har flyktingar från Ukraina rätt till fri kollektivtrafik?

Ja, Region Värmland erbjuder personer som flytt Ukraina kostnadsfria resor inom Region Värmlands kollektivtrafik (Värmlandstrafiks bussar och tåg och Karlstadbuss). Personen behöver kunna visa upp pass eller id-handling från Ukraina. Mer information om rätten till fri kollektivtrafik finns på Region Värmlands webbsida om Ukraina.

Har flyktingar från Ukraina rätt till sjukvård i Sverige?

På Region Värmlands hemsida kan du läsa om vilka rättigheter man har som flykting.


Har flyktingar från Ukraina rätt att få vaccination mot covid-19?

Ja, alla från Ukraina erbjuds vaccination mot covid-19.

Personer från Ukraina som nu befinner sig i Värmland kan vaccinera sig mot covid-19 på Region Värmlands vaccinationsmottagningar. Alla som är fyllda 12 år och är äldre rekommenderas vaccination mot covid-19. Här kan du läsa mer om vaccinationen.

Var uppmärksam på risken för människohandel och våld

Jämställdhetsmyndigheten har information till dig som möter personer på flykt från Ukraina. I samband med flyktingströmmar ökar risken för att personer att utnyttjas för prostitution, människohandel och andra former av våld. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på ökad risk för exploatering.

Du som är yrkesverksam kan läsa mer om hur du kan identifiera, bemöta, lära dig mer och rätt till stöd och skydd samt hänvisa vidare vid behov.


Om situationen i Ukraina

Hur vet jag om det som skrivs om Ukraina är sant eller falskt?

Desinformation och falska nyheter i olika kanaler ökar under orostider. Var kritisk och granska påståenden innan du tar dem till dig eller sprider dem vidare. MSB har en bra checklista för hur man "tänker källkritiskt". för hur man "tänker källkritiskt" - eller se filmen från krisinformation.se på Youtube.

Säkerhetsläget i Sverige

Hemberedskap, skyddsrum och beredskapslarm

På våra sidor här på webben under rubriken Trygg och säker kan du läsa mer om hemberedskap. Där kan du också finna information om skyddsrum och beredskapslarm.

Om du inte har tillgång till broschyren Om krisen eller kriget kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredska (MSB) kan du hämta den på våra bibliotek eller i receptionen på kommunhuset. Du kan också ladda ner den här.

Finns det risk för cyberattacker?

Cyberattacker är till exempel attacker mot myndigheter och företags webbplatser eller mer sofistikerade attacker i form av försök att få tillgång till konfidentiell information eller orsaka krascher eller förstörelse. Det finns en risk att sådana attacker ökar i orostider. Som privatperson kan du skydda dig genom att:

 • Installera säkerhetsuppdateringar på din telefon, dator och andra enheter så fort det är möjligt.
 • Var vaksam mot försök till nätfiske och försök att plantera skadlig kod, till exempel via webbsidor eller länkar i e-post eller sms.
 • Skydda din e-legitimation

Det här gör Torsby kommun

Ett kontaktcenter startas med anledning av kriget i Ukraina

Från och med 9 mars 2020 finns ett kontaktcenter på biblioteket i Torsby. Kontaktcentret bemannas av Lena Henriksson och hon hjälper till med information. Kontaktcenter är öppet vardagar kl. 08-16 och nås via 070-298 97 68.


Förberedelser inom skolan i Torsby kommun

Här kan du läsa mer om våra förberedelser och vilka rättigheter som ukrainska flyktingar har.


Hur kan media kontakta kommunen i Ukrainafrågor?

Media kan kontakta chef för arbetsmarknadsavdelningen Marie Berg på tfn 070-278 91 35 eller marie.berg@torsby.se.

 

Torsby kommun informerar

Vid en krissituation kommer Torsby kommun att informera via webbplatsen www.torsby.se och Facebook (www.facebook.com/torsbykommun). Om centrala myndigheter vill att vi ska förmedla information till medborgare så har vi beredskap för det. Vi berättar vad som händer och hur du ska agera.

Med anledning av kriget i Ukraina följer Torsby kommun det säkerhetspolitiska läget och samverkar vid behov med regionala och nationella aktörer samt ser över de kommunala verksamheterna.

Innehållsansvarig: Annette Lauritzen
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: