Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Christina Lech
 • Säkerhetssamordnare
 • Tfn: +4656016088
 • Mobil: +46732755776
 • E-post: christina.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Höga vattenflöden

En översvämning innebär att vatten täcker ytor utanför den normala gränsen för exempelvis sjöar och vattendrag. Detta beror på att mer vatten tillförs vattendraget än vad det klarar att leda bort. Översvämningsförloppet i ett vattendrag påverkas av flera faktorer som till exempel nederbörd, snösmältning och reglering av vattendraget.

För att vi ska veta vilken risk bostäder och samhällsviktiga funktioner är utsatta för tittar vi på hur ofta vissa flöden och nivåer återkommer. Det gör det lättare att förhålla sig till risken. Det som i huvudsak påverkar Torsby kommun är höga flöden i Klarälven.

100-årsflödet

Ett mått som är aktuellt när man pratar om översvämningar är det så kallade 100-årsflödet. Det innebär att vattnet når en så hög nivå att det i genomsnitt bara inträffar en gång på hundra år. Det går inte att förutsäga när en sådan nivå inträffar. Sannolikheten för att det inträffar är en på hundra för varje enskilt år men eftersom vi utsätter oss för risken under flera år blir den samlade risken större.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram översvämningskarteringar över större vattendrag i Sverige där vattnets utbredning visas för flera olika flödessituationer, däribland 100-årsflödet.

Se hur vattnet breder ut sig

MSB har en kartportal där du på en karta kan se vattendrag och hur vattnet breder ut sig vid olika flöden.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om översvämningar och dessa översvämningskarteringar kan du läsa mer på MSB:s hemsida.

Innehållsansvarig: Maria Henriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: