Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Socialförvaltningen
 • Telefon: +4656016142
 • E-post: sn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 31. Socialförvaltningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person

 • Gunnar Wigstrand
 • Socialchef
 • Tfn: +4656016176
 • Mobil: +46702676145
 • E-post: gunnar.wigstrand@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Akut hjälp, krishantering

Vid behov av akut hjälp för dig eller någon anhörig/närstående finns här viktiga telefonnummer.

SOS Alarm, tfn 112
Räddningstjänst, polis och ambulans


Om du är i en nödsituation ska du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112. Det går alltid att ringa 112, var man än befinner sig i landet. 112 funkar alltid.

Numret går till SOS Alarm i den region samtalet kommer ifrån. En larmoperatör tar emot telefonsamtalet och kan koppla dig till ambulans, räddningstjänst, polis, flygräddning, giftinformation och jourhavande läkare.

Att tänka på när du ringer 112

 • tala utförligt om vad som har hänt
 • tala om vem du är och varifrån du ringer
 • tala om hur många skadade det är och vilken typ av skador som förekommer

Tips vid en olycka

Lägg följande enkla regler på minnet för tillämpning vid ett olyckstillfälle:

 • behåll lugnet
 • se till att någon tar ledningen om det finns fler personer på
 • olycksplatsen som kan hjälpa till
 • du som tar ledningen - skaffa en överblick och ge därefter order för att förhindra ytterligare skada, till exempel genom att vid en trafikolycka varna andra trafikanter
 • ge första hjälpen
 • håll obehöriga borta
 • alarmera och ordna vägvisning

112 fungerar alltid

Med hjälp av telefonnumret kan operatören se från vilken adress samtalet kommer. Vid larmning från mobiltelefon slår du 112 utan riktnummer.

Socialjour

tfn 112

Socialjouren kan man komma i kontakt med under kvällar, nätter och helger.

På dagtid måndag-fredag ringer du till receptionen på individ- och familjeomsorgen om du behöver hjälp med akuta sociala frågor. Ring då till tfn 0560-160 00 (samma nummer som till kommunens växel).

Alkohollinjen

tfn 020-84 44 48

Alkohollinjen är till för dig som funderar över dina eller någon annans alkoholvanor. Rådgivning sker per telefon och är kostnadsfri. Du kan vara anonym.

Läs mer på Vårdguiden

Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

tfn 054-61 83 00 (dagtid)

Behöver du akut hjälp under kvällar, nätter och helger ska du ringa landstingets växel 054-61 50 00 och be att få prata med joursjuksköterskan hos barn- och ungdomspsykiatrin.

För barn och ungdomar 0-18 år och deras familjer. Till oss kommer du för bedömning, utredning och behandling vid psykisk ohälsa. För ungdomar 16-25 år har vi ett samarbete med vuxenpsykiatrin.

Läs mer om barn- och ungdomspsykiatri

BRIS, Barnens hjälptelefon

tfn 116 111

Till BRIS (Barnens rätt i samhället) kan du som är under 18 år ringa om du vill prata med en vuxen. Du behöver inte tala om vem du är. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Läs mer på BRIS , barnens hjälptelefon

BRIS, Vuxentelefon - om barn

tfn 077 150 50 50

Hit är alla vuxna välkomna att ringa för att prata om vad som helst som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan vara anonym.

Läs mer på BRIS, vuxentelefon

Brottsofferjouren, Värmlands

tfn 054-18 28 88, stöd i domstol 054-18 75 75, info@varmland.boj.se
Brottsofferjourens telefoncentral - 116 006

Brottsofferjouren Värmland är en ideell organisation som ger kostnadsfritt stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Du kan vara anonym i kontakten med oss. Vi har avgett tystnadslöfte och ingen polisanmälan krävs för att få stöd. Vi erbjuder:

 • Medmänskligt stöd och vägledning under hela rättsprocessen.
 • Information om polisanmälan, rättsprocess och ersättningsfrågor.
 • Stöd vid eventuell rättegång.
 • Hjälp i kontakt med myndigheter och försäkringsbolag.

Första linjen, unga norra

Första Linjen unga norra är en mottagning för barn, unga, deras familjer och unga vuxna i åldern 6-20 år. Besöket är gratis för dig och vi har tystnadsplikt. Första linjen har öppet dagtid, vardagar.

Läs mer om Första linjen, unga norra

Giftinformation tfn 112 vid förgiftning

tfn 08-331231 i mindre brådskande fall

Giftinformation svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid förgiftningstillbud. Öppet dygnet runt.

Läs mer om Giftinformationscentralen

Jourhavande kompis, Röda Korset

Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att snacka om precis vad som helst.

När du chattar med Jourhavande kompis är du anonym. Genom jouren kan du prata om sorg, sex, ensamhet, oro, missbruk, din familj. Alla som svarar är unga.

Datorchatt: www.jourhavandekompis.se

Kristeam och krishantering

När något inträffat kan berörda och närstående behöva hjälp och stöd. Därför finns möjlighet att snabbt ge psykologiskt och socialt stöd med utbildad personal. Inom varje kommun finns krisstödsgrupper, ofta benämnda POSOM-grupper.

Kommunen har ett lagstadgat ansvar att tillhandahålla psykosocialt stöd och omhändertagande vid katastrofer, större olyckor eller händelser där många personer behöver omfattande psykosocialt stöd.

Läs om POSOM-gruppen i Torsby kommun.

Krismottagning för män

Krismottagning för män vänder sig till dig som är man och är i akut livskris och vill samtala med en manlig samtalsterapeut.

Läs mer om Krismottagning för män

Krismottagning för kvinnor

Krismottagning för kvinnor vänder sig till dig som är kvinna och är i akut livskris och vill samtala med en kvinnlig samtalsterapeut.

Läs mer om Krismottagning för kvinnor

Kvinnofridslinjen

tfn 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Du kan ringa dygnet och samtalet är gratis. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Läs mer om Kvinnofridslinjen

Alla kvinnors hus Karlstad

Vi finns här för dig och vi tror på dig. Oavsett om våldet skedde igår eller för flera år sedan så har du all rätt att få stöd och hjälp utifrån den situation som du befinner dig i.

Här finner du kontaktuppgifter

Orosanmälan

Ring 112 om det är akut och kväll, natt eller helg.

På dagtid måndag-fredag ringer du till individ- och familjeomsorgen på tfn 0560-160 00 (samma nummer som till kommunens växel). Växelns öppettider finner du här.

Polisen

Är det akut - ring 112
Vill du få kontakt med polisstationen i Torsby, du finner dem här på polisen.se.

Psykiatrisk akutmottagning och rådgivning Karlstad

tfn 054-61 56 03

Vid psykiatrins rådgivning tjänstgör sjuksköterskor och skötare. De ger dig råd och stöd och berättar vart du bör vända dig med dina besvär. Mottagningen är öppen dygnet runt.

Läs mer på 1177.se

Samtalsakuten

tfn 054-18 00 50

Har du drabbats av sorg, separation, arbetslöshet, existentiell kris eller andra dramatiska händelser i ditt liv? Samtalsakuten vänder sig till dig som är i akut livskris och behöver samtala med en samtalsterapeut.

Läs mer om samtalsakuten

Sjukvårdsrådgivningen

tfn 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Öppet dygnet runt.

Läs mer om sjukvårdsrådgivningen

Tandläkare, jourhavande

Akut behov av tandvård

Ring alltid först din egen klinik.
För jourhavande tandläkare, ring 1177. I Värmland samverkar folktandvården och de privata tandläkarna om jouren under alla dagar och du blir därför hänvisad till aktuell tandläkare.

Folktandvården i Torsby har telefonnummer 0560-274 00, dagtid.

Till mer information om akut tandvård.

Terrafem

tfn 020-52 10 10

Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. För närvarande kan kvinnor få stöd och råd på 44 språk.

Läs mer om Terrafem

UMO, Ungdomsmottagning på nätet

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.

umo.se

Socialchef

Gunnar Wigstrand, 0560-161 76

Socialnämndens ordförande

Tommy Olsson, 072- 275 89 10   

Innehållsansvarig: Gunnar Wigstrand
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: