Torsby kommun
Torsby kommun

Tillsyn, kontroll, överförmyndare

Överförmyndarnämnden är tillsynsmyndighet för gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndarnämndens kansli handlägger nämndens ärenden och ser till att ställföreträdare sköter sina uppdrag.

Syftet med tillsyn och kontroll är att förhindra att omyndiga barn eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Överförmyndarnämnden ser till att den enskildes tillgångar används till hans eller hennes nytta och att övriga tillgångar är tryggt placerade.

Tillsynen tillhör kommunens obligatoriska uppgifter och sker enligt föräldrabalkens regler.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Överförmyndarnämndens kansli
 • Telefon: 0560-160 94
 • E-post: ofn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 4. Överförmyndarnämndens kansli
 • 680 60 Sysslebäck
 • Besöksadress: Torget 5, Sysslebäck

Person

 • Åsa Hilmersson
 • tf överförmyndarchef
 • Tfn: 0560-166 34
 • Mobil: 070-238 08 79
 • E-post: asa.hilmersson@torsby.se
 • Besöksadress: Torget 5 (Samverkanskontoret), Sysslebäck


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen