Torsby kommun
Torsby kommun

Förmyndare

En vårdnadshavare är normalt förmyndare och som sådan ska man också förvalta barnets egendom och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets vårdnadshavare och förmyndare, så kallade legala förmyndare.

Vad händer om en omyndig ärver pengar, får en försäkringsutbetalning eller en brottsskadeersättning?

När en omyndig tack vare arv eller testamente har fått pengar som är mer än ett prisbasbelopp (45500 kronor för 2018) eller om personen har särskild överförmyndarkontroll, ska utbetalaren sätta in pengarna hos bank eller kreditmarknadsföretag, med överförmyndarspärr.

Ovan gäller även vid försäkringsutbetalning till den omyndige eller om en omyndig får en brottskadeersättning från Brottsoffermyndigheten.


Vad gäller om ett barn har mycket pengar?

Om en omyndigs tillgångar överstiger åtta (8) prisbasbelopp (364 000 kronor för 2018) ska föräldrarna lämna in en förteckning över barnets tillgångar till överförmyndarnämnden. Därefter ska föräldrarna varje år lämna in en årsräkning över hur barnets tillgångar har förvaltats under året till överförmyndarnämnden.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.



Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Överförmyndarnämndens kansli
 • Telefon: 0560-160 94
 • E-post: ofn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 4. Överförmyndarnämndens kansli
 • 680 60 Sysslebäck
 • Besöksadress: Torget 5, Sysslebäck

Person

 • Åsa Hilmersson
 • tf överförmyndarchef
 • Tfn: 0560-166 34
 • Mobil: 070-238 08 79
 • E-post: asa.hilmersson@torsby.se
 • Besöksadress: Torget 5 (Samverkanskontoret), Sysslebäck


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen