Torsby kommun
Torsby kommun

Skyldigheter vid servering av mat och dryck

Vi vill informera er om de regler som gäller för er verksamhet i och med den pågående covid-19-pandemin (coronaviruset). Vi har sammanställt information om reglerna och vad som gäller för dig som driver ett serveringsställe.

Ny lag från och med 1 juli

Lag (2020:526) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen börjar gälla den 1 juli 2020. Den nya lagen ersätter delvis Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:9) om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. Den nya lagen är tillfällig och upphör att gälla vid utgången av 2020.

Vad blir skillnaden för mig som verksamhetsutövare den 1 juli 2020?

För de verksamheter som serverar mat eller dryck, är den stora skillnaden att lagen, till skillnad mot Folkhälsomyndighetens föreskrifter, inte omfattar alla verksamheter som är registrerade enligt livsmedelslagstiftningen, utan den omfattar alla ”serveringsställen”.

Med uttrycket ”serveringsställe” avses i den nya lagen en verksamhet där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället. Näringsverksamhet innebär att syftet med verksamheten är att den ska gå med vinst. Lagen gäller för till exempel restauranger, barer, caféer, pubar, glasskiosker mer bord för sittande gäster och så vidare.

Lagen och föreskrifterna gäller inte för icke vinstdrivande verksamheter, verksamheter som inte riktar sig till allmänheten eller där det saknas sittplatser och bord . Till exempel omfattas inte skol- och personalmatsalar. Inte heller takeawayställen, foodtrucks och kiosker. Där gäller dock precis som tidigare var och ens personliga ansvar för att se till att trängsel inte uppstår.

Vilka krav finns i den nya lagen?

Den som driver ett serveringsställe ansvarar för att:

 • serveringsställets lokaler och tillhörande områden utomhus som besökare har tillträde till är utformade så att trängsel undviks och att besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra (gäller även entréer till lokaler)
 • verksamheten i övrigt organiseras så att smittspridning bland besökare så långt som möjligt förhindras
 • det finns rutiner för hur smittspridning bland besökare kan förhindras.

Ett tillräckligt långt avstånd ur smittskyddssynpunkt innebär minst 1 meter.

Vem kollar att lagen följs?

Miljö- och bygglovsnämnden i Torsby kommun är ansvarig tillsynsmyndighet och vi på miljö- och byggkontoret ska därför kontrollera att lagen följs. Syftet med lagen och att vi kontrollerar att den följs är att trängsel inte ska uppstå på serveringsställen inom kommunen, detta för att förhindra smittspridningen av covid-19.

Om miljö- och bygglovsnämnden bedömer att ett serveringsställe inte gjort tillräckliga åtgärder för att förhindra trängsel, kan nämnden fatta beslut om föreläggande med krav på åtgärder eller besluta att stänga ner serveringsstället genom ett beslut om förbud mot att bedriva verksamheten.

Beslut som tas enligt denna lag gäller omedelbart om inget annat anges i beslutet och gäller tills serveringsstället visat för miljö- och bygglovsnämnden att man uppfyller kraven som finns i lagen.

Åtgärder för att förebygga smittspridning

Du som driver ett serveringsställe har en skyldighet att:

 • Se till att det inte uppstår trängsel i era lokaler. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla lite mer än en armslängds avstånd mellan varandra, vilket innebär minst 1 meter.
 • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir trängsel är detta tillåtet
 • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk
 • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel
 • Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar
 • Ni ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren och utanför dörren till er verksamhet.

Som ett led i er egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare ger.

Ni behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: 0560-160 60
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Malin Jonsson
 • miljö- och byggchef
 • Tfn: 0560-160 84
 • Mobil: 076-116 60 84
 • E-post: malin.jonsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen