Torsby kommun
Torsby kommun

Har du behov av barnomsorg om grundskolan/förskolan måste stänga?

Regeringen gav den 17 mars rekommendationen att undervisning i gymnasieskola och vuxenutbildning ska bedrivas på distans. Någon sådan rekommendation att stänga finns ännu inte för grundskolor och förskolor men vi förbereder för att ett sådant beslut kan komma.

Information på arabiska och persiska:

معلومات باللغة العربيةPDF

معلومات بالفارسيةPDF

-------------------------------------------------------------------------------------------

Om beslut fattas att förskolorna och grundskolorna ska stängas, kommer förskola/fritidshem att erbjuda barnomsorg endast på några få ställen i kommun. De platserna är till för barn där båda vårdnadshavarna eller du som ensam vårdnadshavare arbetar inom yrken som klassas som en samhällsviktig funktion.

Vi är därför i stort behov av att veta hur många som kommer att behöva barnomsorg vid en eventuell stängning.

Ett sätt att förbereda en sådan förändring är att ta reda på hur många barn som behöver barnomsorg om grundskolan och förskolan måste stängas, för att samhällsviktig verksamhet ska kunna fortgå.

Därför frågar vi nu vårdnadshavare med barn i Torsby kommuns grundskolor och alla förskolor (även enskilda förskolorna Småfolk och Kottarna) om vilket behov ni har.

Om det skulle bli ett sådant beslut ...

Om det skulle komma ett sådant beslut, så blir konsekvensen att kommunen INTE kan erbjuda alla förskole- och grundskolebarn barnomsorg utan BARA till dem vars föräldrar arbetar i sk. samhällsviktig verksamhet. Detta för att samhället i en sådan här extraordinär situation måste rulla och gå. Basfunktionerna i samhället måste upprätthållas.

Om förskolan/skolan stängs och ni har angett behov av barnsomsorg, så kommer vi att återkoppla vad gäller plats och annan viktig information.

Vad gäller undervisningen vid en eventuell stängning av skolan, så kommer respektive skola att gå ut med separat information när det är aktuellt.

Skriv in ditt behov i svarsformuläret

Längre ner på sidan finner du svarsformuläret.

Det är bara du som jobbar inom sk. samhällsviktig verksamhet OCH behöver barnomsorg som ska svara på formuläret. (Dvs. där BÅDA vårdnadshavarna eller du som ENSAM vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktig verksamhet med sådana arbetsuppgifter/har ett sådant yrke som kan anses samhällsviktigt (se nedan vilka det är).

Om ditt barn inte har barnomsorg idag, men omständigheterna kräver det så vill vi att du/ni besvarar formuläret, så att vi kan göra en placering.

Du ska inte svara

Du som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och bedömer att du själv klarar barnomsorgen för ditt förskolebarn eller grundskolebarn behöver INTE fylla i formuläret.

Du som jobbar i andra branscher eller i andra jobb än de som anses som samhällsviktiga ska heller INTE fylla i formuläret.

Som samhällsviktig verksamhet räknas t.ex.

Energiförsörjning: arbete inom vatten och elkraft- samt fjärrvärmeverk, bensinstationer samt elnätförvaltning

Finansiella tjänster: bankkontor eller likartade ombud

Hälso-/sjukvård samt omsorg: hemsjukvård, apotek, LSS-boende, äldre-/seniorboende, hemtjänst, sjukhus, individ- och familjeomsorg, förskola, grundskola, fritidshem

Information och kommunikation: kommunikatör/informatör, distributör av tidningar, journalist, radio

Kommunalteknisk försörjning: produktion och distribution av dricksvatten, avloppshantering, avloppsreningsverk, väghållning

Livsmedel: livsmedelsbutik, produktionskök, livsmedelskontroll, livsmedelsförsörjning

Offentlig förvaltning: kommunledning, krisledningsnämnd

Skydd och säkerhet: räddningstjänst, SOS alarm, polis

Transporter: vägtransport, broar

Som samhällsviktig verksamhet klassas verksamhet där bortfall eller allvarlig störning i verksamheten kan orsaka kriser i samhället och/eller verksamhet som behövs för att hantera en potentiell eller pågående kris.

Bakgrund

Skolor och förskolor i Torsby kommun följer berörda myndigheters rekommendationer utifrån situationen med spridning av Covid-19 i samhället. Enligt den senaste informationen från Folkhälsomyndigheten så har vi en samhällsspridning i Sverige. Det innebär att vi alla behöver ta ett stort ansvar för att minimera smittspridningen.

Att stänga skolor och förskolor och fokusera på barnomsorg för vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet är ett sätt att minska smittspridning, men ger också möjligheten för oss att omfördela personal till tex äldreomsorg. I skrivande stund finns inga nya riktlinjer för verksamheten inom grundskola och förskola.

Här finner du svarsformuläret

Vi behöver ditt svar via svarsformuläret snarast! Lämna ett svar per barn.
Behov av barnomsorg * (obligatorisk)
Behov av barnomsorg

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 1

Vårdnadshavare 2

Vårdnadshavare 2

Vårdnadshavare 2

Vårdnadshavare 2

Vårdnadshavare 2

Kontakt

Om du har frågor, hör av dig till din rektor.

Johan Nilsson, rektor Holmesskolan: Johan.nilsson@torsby.se 073-280 73 57

Anna Renhult, rektor Frykenskolan: Anna.renhult@torsby.se 073-271 22 56

Madelene Cicek, rektor Kvistberget: Madelene.cicek@torsby.se 070-257 09 46

Margareta Keck Carle, rektor Asped, Oleby, Stöllet och Östmarks skola: Margareta.keck.carle@torsby.se 070-219 83 02

Ann-Charlotte Nygren, rektor Skogsbacken och Stjernebacken: Ann-charlotte.nygren@torsby.se 070-339 79 79

Catarina Björklund, rektor Forsbacken, Kyrkbacken, Lillhem och Sörgården: Catarina.bjorklund@torsby.se 073-271 21 31

Marie Holmqvist, rektor Junibacken, Kvisten, Snickerboa, Solbacken: Marie.holmqvist@torsby.se 070-971 60 16

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: 0560-162 92
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Marcus Lech
 • gymnasiechef
 • Tfn: 0560-16301
 • Mobil: 070-642 16 65
 • E-post: marcus.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Till toppen