Torsby kommun
Torsby kommun

Coronainformation till vårdnadshavare

2020-06-02 En annorlunda skolavslutning 2020

På grund av rådande situation samt enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kommer vi inte att bjuda in vårdnadshavare eller andra anhöriga till skolavslutningen på samma sätt som tidigare. Vi vädjar också till elever att inte ta med blommor och presenter till kamrater under skolavslutningsdagen. Vi uppmanar också vårdnadshavare att inte samlas och ta emot eleverna då de avslutat för dagen.

Information om vad som gäller för respektive skola har skickats ut till vårdnadshavare under maj-juni månad.

2020-04-19 Bekräftad smitta av Covid -19 på Holmesskolan

Under helgen har vi fått information om att en person på Holmesskolan testats positivt för Covid-19. Vi vill därför gå ut med information till er vårdnadshavare om hur vi hanterar detta.

Risknivån för spridning i Sverige betraktas just nu som mycket hög av Folkhälsomyndigheten och vi vet att coronaviruset funnits i Värmland en längre tid. Att en smittad person nu har bekräftats på Holmesskolan kommer inte påverka våra rutiner, utan vi fortsätter att utgå ifrån och påminna om Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer: handhygien, social distansering och att stanna hemma vid minsta symptom.

Direkt efter att vi fick reda på det bekräftade fallet så var vi varit i kontakt med regionens smittskyddsläkare, som i sin tur varit i kontakt med behandlande läkare. Vi har hanterat och hanterar fortsättningsvis händelsen efter de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten framhåller samt efter vad smittskyddsläkaren anser bäst.

Vad gör vi nu och fortsättningsvis?

 • Det första vi gör är att informera om händelsen till personal och vårdnadshavare. Informationen får samtidigt inte röja någons identitet.
 • Vi följer råden från regionens smittskyddsläkare, utifrån de aspekter som är aktuella vid en bekräftad smitta. Vi har också fortsatt kontakt med smittskyddsläkare vid behov.
 • Vi fortsätter att noga följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer på skolan.
 • Vi ombeder vårdnadshavare att fortsatt följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer, främst att eleverna stannar hemma vid symptom, för att minska risken för smittspridning.

Vår ambition med denna text är att informera och inte skapa mer oro. Att det råder allmän spridning av coronaviruset är ingen nyhet, och risken har alltid funnits att någon gång få ett bekräftat fall på en av våra skolor. Vår personal och våra elever följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi kommer att fortsätta påminna eleverna och varandra om vikten av att fortsätta med dessa insatser.

Hör av er om ni har frågor. Vi kommer dock inte kunna besvara frågor som kan röja identiteten på personen som testats positivt. Därför har vi också följt smittskyddsläkarens råd att oidentifierat skriva ”person” istället för elev eller personal.

Med vänliga hälsningar
Johan Nilsson, rektor
Marcus Lech, bitr.rektor

Alla vårdnadshavare på Holmeskolan har fått informationen via mail från rektor.

2020-03-20: Hur förbereder sig Torsby kommuns förskolor och grundskolor inför en eventuell stängning av skola, förskola och fritidshem?

Under den gångna veckan har Torsby kommuns rektorer tillsammans med all personal inom förskola, fritidshem och skola arbetat intensivt för att få till en fungerande organisation om förskola och grundskola skulle stänga. Om ett beslut om stängning tas så kommer varje rektor att gå ut med riktad information till vårdnadshavare och information kommer att finnas här på Torsby kommuns hemsida.

Utifrån vad myndigheterna säger

Alla våra förberedelser och beslut grundar sig främst på vilka rekommendationer eller beslut som Folkhälsomyndigheten, Skolverket och MSB går ut med. Tidigare i veckan bad myndigheterna kommunerna att förbereda sig för en eventuell stängning av förskola och skola. Men samtidigt kunna erbjuda en fungerande barnomsorg för de vårdnadshavare som är i behov av det.

Syftet med en stängning av förskola, skola och fritidshem är främst att det skulle minska takten för smittspridning i samhället. Samtidigt så måste samhällsviktiga verksamheter fortsätta att fungera.

Barn- och utbildningsförvaltningens uppgift är då att erbjuda barnomsorg utifrån rådande omständigheter.

Behov av barnomsorg vid stängning

torsby.se/behovavbarnomsorg finns information där vi beskriver närmare vilka verksamheter som, utifrån kommunens risk- och sårbarhetsanalys, klassas som samhällsviktiga. Om du är osäker på hur ditt yrke klassas, så ber vi dig att fylla i formuläret så kommer berörd rektor att återkoppla efter beslut. Beslut om barnomsorg tas av rektor i samråd med Torsby kommuns HR-chef och kommunens säkerhetssamordnare. Beslutet förmedlas sedan via rektor utifrån Skollagen 14 kap. 5-7 § samt 8 kap. 3-6§.

Hur har förskolan och skolan arbetat hittills för att förebygga risken för smittspridning?

Förskolan och skolan har gjort flera insatser för att förebygga risken för smittspridning. Förskolan har ändrat sina matrutiner och barnen blir istället nu serverade sin mat, barnen är ute mer under dagarna och vi har minskat på antalet leksaker. Vi rengör nu mer ofta de leksaker som används. Barn som påvisar någon form av symptom utifrån Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer ska stanna hemma.

Grundskolan har på liknande sätt utökat städrutinerna, anpassat rutinerna i matsalen så att eleverna inte tar maten själva eller torkar med disktrasa. Vi ser till att hålla Ipads och tangentbord rena med ytdesinfektion och även högstadieelever uppmanas vara utomhus på raster. Vi ställer också in olika typer av evenemang på våra skolor där större grupperingar av elever annars skulle ha träffats. Elever som påvisar någon form av symptom utifrån Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer, ska stanna hemma.

Om du har mer frågor

Om du har specifika frågor som rör förskola och skola, så ber vi dig ta kontakt med ditt barns rektor.

Johan Nilsson, rektor Holmesskolan, Johan.nilsson@torsby.se 073-280 73 57

Anna Renhult, rektor Frykenskolan, Anna.renhult@torsby.se 073-271 22 56

Madelene Cicek, rektor Kvistbergsskolan, Madelene.cicek@torsby.se 070-257 09 46

Margareta Keck Carle, rektor Asped, Oleby, Stöllet och Östmarks skola Margareta.keck.carle@torsby.se 070-219 83 02

Ann-Charlotte Nygren, rektor Skogsbacken och Stjernebacken Ann-charlotte.nygren@torsby.se 070-339 79 79

Catarina Björklund, rektor Forsbacken, Kyrkbacken, Lillhem och Sörgården Catarina.bjorklund@torsby.se 073-271 21 31

Marie Holmqvist, rektor Junibacken, Kvisten, Snickerboa, Solbacken Marie.holmqvist@torsby.se 070-971 60 16


Tidigare informationsutskick

2020-03-13: Information från barn- och utbildningsförvaltningen till alla elever och vårdnadshavare i Torsby kommun

Skolor och förskolor i Torsby kommun följer berörda myndigheters rekommendationer utifrån situationen med spridning av Covid-19 i samhället.

Om barn/elever inte uppvisar sjukdom eller symptom så finns inga andra rekommendationer än att delta i undervisningen. Vid sjukdom och i synnerhet luftvägssymtom ska barn/elever vara hemma. Om du eller ditt barn har symptom som hosta, andningssvårigheter och feber ring 1177 för att få vägledning. Det finns också information på torsby.se där kommunens rutiner och riktlinjer läggs ut. Vi hänvisar alla som inte är sjuka till att ringa 113 13. Man ska bara ringa 1177 om man är sjuk.

Minimera smittspridning

 • Tvätta händerna extra noga och ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Stanna hemma vid sjukdom

Folkhälsomyndigheten rekommenderar:
Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.

Informationskanaler

Uppdaterad information kommer att skickas ut löpande till alla vårdnadshavare.

Den kommer också att läggas in här på kommunens webbplats torsby.se.

Vi hänvisar även till att följa händelseutvecklingen via Folkhälsomyndighetens webbsida.

Som vi skriver i inledningen av detta meddelande så följer Torsby kommun de rekommendationer, riktlinjer och beslut som kommer från berörda myndigheter.

Vi har stor respekt för den allvarliga situation som föreligger i samhället och vi förstår att människors grad av oro varierar. Samtidigt vill vi understryka värdet av att bibehålla lugn och klokskap och följa de rekommendationer som ges.

Text

Text

Text

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: 0560-162 92
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Marcus Lech
 • gymnasiechef
 • Tfn:
 • Mobil: 070-642 16 65
 • E-post: marcus.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen