Torsby kommun
Torsby kommun

Taxor och avgifter, vård och omsorg

Här kan du läsa vilka taxor och avgifter som finns inom vård och omsorg.

Förbehållsbelopp

Vilken avgift som får tas ut av vårdtagaren, räknas fram genom att jämföra inkomsten med förbehållsbeloppet.

Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp och den faktiska boendekostnaden. Minimibeloppet i sin tur består av båda en generell och en individuell del, varav den generella delen utgår ifrån prisbasbeloppet.

Alla avgifter är baserade på prisbasbeloppet och justeras årligen utifrån prisbasbeloppets förändring. Högsta avgiften är maximerad av maxtaxan till 48 % av prisbasbeloppet. Maxbelopp 2019 är 2 089kr/månad

Avgifter i eget boende 2020

Tjänst

Kostnad

Hemtjänst, timme

358 kr

Hemtjänst, maxavgift månad

2 125 krTrygghetslarm/GPS-larm och trygghetskamera, månad

342 kr

Trygghetslarm/GPS-larm och trygghetskamera, installationsavgift (engångsavgift)


358 krLedsagaravgift till sjukhus eller annan vårdinrättning, inom kommunen


Ledsagaravgift till sjukhus eller annan vårdinrättning, utom kommunen
Hemsjukvård, besök

205 kr

Hemsjukvård, maxavgift månad

2 125 krMatdistribution/lunch

66 kr

Matdistribution, tillägg till minimibelopp vid 20 st och flera

1 162 kr/mån

Näringsdryck (enlig befintligt avtal)

självkostnadsprisResor - daglig verksamhet, enkelresa

50 kr

Resor - daglig verksamhet, månad (följer Värmlandstrafik)

1 293 krRehab/bostadsanpassning, per besök

205 kr

Rehab/bostadsanpassning, maxavgift per månad

2 125 krAvgifterna för insatser i eget boende är fastställda av socialnämnden 2019-12-17 § 126

Avgifter i korttidsboende 2020

Tjänst

Kostnad

Omvårdnadsavgift, dygn

71 kr

Omvårdnadsavgift, maxavgift månad

2 125 krKost, dygn

112 kr

Kost, maxavgift månad
Avgifterna för insatser i korttidsboende är fastställda av socialnämnden 2019-12-17 § 126

Avgifter i särskilt boende 2020

Tjänst

Kostnad

Minimibelopp/Förbehållsbelopp, månad
(minimibelopp 5 339 kr + merkostnad för mat 876 kr - div avdrag 870 kr)

5 345 krHyra, max
(lägre hyra under 27 m²)

5 005 krKost, månad

3 366 krOmvårdnadsavgift, månad
(kontrolleras inte mot avgiftsutrymmet och ingår i högsta avgift)

2 125 krAvgifterna för insatser i särskilt boende är fastställda av socialnämnden 2019-12-17 § 126

Avgifter i daglig verksamhet 2020

Tjänst

Kostnad

Dagverksamhet


Lunch

66 krFärdtjänst, enkelresa

50 kr

Färdtjänst, max månadsavgift

1 293 krAvgifterna för daglig verksamhet är fastställda av socialnämnden 2019-12-17 § 126

Avgifter inom LSS 2020

Tjänst

Kostnad

Hemsjukvård/ besök

205 kr

Hemsjukvård/ maxavgift månad

2 125 krFritidshem (Virveln), följer BUNs taxa för avgift i fritidshem

986 kr/månMat kortidsvistelse - under 16 år:
Frukost 12 kr, lunch 20 kr, middag 20 kr, kvällsmål 12 kr och mellanmål 6 kr


Max 69 kr/dygn

Mat korttidsvistelse - över 16 år:
Frukost 24 kr, lunch 39 kr, middag 39 kr, kvällsmål 24 kr och mellanmål 12 kr


Max 81 kr/dygnMat bostad med särskild service - under 16 år

Max 69 kr/dygn

Mat bostad med särskild service - över 16 år

Max 81 kr/dygnLunch - daglig verksamhet

66 krFritidsresor

4 kr/km

Avgifterna för insatser inom LSS är fastställda av socialnämnden 2019-12-17 § 126

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

  • Socialförvaltningen
  • Telefon: 0560-161 42
  • E-post: sn@torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 31. Socialförvaltningen
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen