Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: +4656016292
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Helena Westh
 • förvaltningssekreterare
 • Tfn: +4656016292
 • Mobil: +46701040766
 • E-post: helena.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har ansvar för all utbildning som kommunen bedriver och verksamhet för barn från ett år till och med gymnasiet.

Ärenden, handlingar, protokoll och sammanträdestider

Politiker i nämnder och arbetsutskott

Nämnden består av elva ledamöter och elva ersättare. Nämnden har också ett utskott som består av fem ledamöter och fem ersättare. Utskottet bereder ärenden till nämnden och beslutar i vissa frågor.

Ordförande i nämnden heter Dag Nyström (C) och 1:e vice ordförande är Adam Passin (S)
2:e vice ordförande är Hanni Andersson (V).

Nämndsekreterare är Helena Westh.

Nämndens viktigaste uppgifter

 • förskola
 • pedagogisk omsorg
 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • fritidshem
 • kulturskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola
 • vuxenutbildning

Nämndens viktigaste dokument

Nämndens förvaltning

Nämnden har till sin hjälp en förvaltning med anställd personal. Förvaltningschef är tf. skolchef Thomas Stjerndorff.

Kontaktpolitiker till förskolor och skolor‌

FörskolaForsbacken

Björn Nilsson (S)

Villy Biman (SD)

Skogsbacken

Nils-Olov Stålhammar (S)

Villy Biman (SD)

Sörgården

Inga-Britt Keck Karlsson (C)

Lars-Gustaf Ingelsrud (KD)

Kyrkbacken

Adam Passin (S)

Lars-Gustaf Ingelsrud (KD)

Snickerboa

Birgit Dahlgren (S)

Dag Nyström (C)

Susanne Sätterlund (SD)

Solbacken

Dag Nyström (C)

Hanni Andersson (V)

Stjernebacken

Zenitha Bäck (S)

Villy Biman (SD)

Lillhem

Jörgen Nilsson (S)

Lars-Gustaf Ingelsrud (KD)

Kvisten

Birgit Dahlgren (S)

Dag Nyström (C)

Hanni Andersson (V)
Holmesskolan

Zenitha Bäck (S)

Villy Biman (SD)

Frykenskolan

Zenitha Bäcke (S)

Lillemor Ronge (M)

Hanni Andersson (V)

Östmarks skola

Inga-Britt Keck Karlsson (C)

Lillemor Ronge (M)

Lars-Gustaf Ingelsrud (KD)

Oleby skola

Jörgen Nilsson (S)

Björn Butendeich (C)

Lillemor Ronge (M)

Kvistbergsskolan

Birgit Dahlgren (S)

Dag Nyström (C)

Hanni Andersson (V)

Stölletskolan

Birgit Dahlgren (S)

Dag Nyström (C)

Susanne Sätterlund (SD)

Kulturskolan

Adam Passin (S)

Inga-Britt Keck Karlsson (C)

Hanni Andersson (V)
StjerneskolanBygg- och anlägg.

Adam Passin (S)

Björn Butendeich (C)

Bengt Jonsson (M)

Fordons- och transp.

Adam Passin (S)Isac Egonsson (M)

Ekonomiprogrammet

Inga-Britt Keck Karlsson (C)

Lillemor Ronge (M)

Industriteknisk.

Adam Passin (S)

Bengt Jonsson (M)

Naturvetenskap

Khadija Nassan (S)

Dag Nyström (C)

Bengt Jonsson (M)

Introduktionsprogr.

Zenitha Bäck (S)

Hanni Andersson (V)

Specialidrotterna

Khadija Nassan (S)

Dag Nyström (C)

Gymnasiesärskolan

Adam Passin (S)

Ing-Britt Keck Karlsson (C)

Vård- och omsorg

Jörgen Nilsson (S)

Zenitha Bäcke (S)

Lillemor Ronge (M)

Samhällsprog.

Björn Nilsson (S)

Bengt Jonsson (M)

Inga-Britt Keck Karlsson (C)

Vuxenutbildningen

Adam Passin (S)

Hanni Andersson (V)


Innehållsansvarig: Helena Westh
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen