Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Vindbruksplan - välkommen att tycka till om förslaget till plan

Fram till och med 7 maj 2018 kan du lämna in dina synpunkter på förslaget till vindbruksplan

Under perioden 7 mars-7 maj 2018 kan alla invånare, fastighetsägare i kommunen och övriga berörda myndigheter och organisationer lämna synpunkter på förslaget till vindbruksplan.

Den finns utställd på Torsby bibliotek. Kopior av handlingarna finns också på samverkanskontoret i Sysslebäck och här på Torsby kommuns webbplats.

Planen föreslår tre områden där kommunen inte vill ha någon vindkraft, så kallade ”stoppområden”. I dessa områden vill kommunen skydda finnskogskulturen, friluftslivet och flygverksamheten vid Torsby flygplats. Inom stoppområdena byggs inga vindkraftverk och utanför de tre stoppområdena får ansökan prövas i varje enskilt fall.

Tre områden är ”stoppområden”

  • Finnskogsområdet: Västra sidan av kommunen.
  • Längst ner i söder upp till Hovfjället.
  • Från Sysslebäck till Granberget (norr om Långberget).

Så här går det till

Vanligtvis är det vindkraftsbolagen som undersöker och utreder inför sin framtida etablering av vindkraft. När de har gjort alla undersökningar lämnar de in en ansökan om tillstånd till länsstyrelsen. Om bolaget får tillstånd att uppföra vindkraftsverk går frågan över till kommunen som antingen säger ja eller nej till en etablering. Vindkraftsbolaget kan också välja att innan de sänder in sin ansökan till länsstyrelsen, först samråda med kommunen och länsstyrelsen, för att få vägledning i sina utredningar.

Var finns förslaget till plan?

Den finns på biblioteket i Torsby. Kopior av handlingarna finns också på samverkanskontoret i Sysslebäck och på kommunens webbplats.

Lämna synpunkter senast 7 maj

Du som vill framföra synpunkter på planen, gör det senast 7 maj 2018. Synpunkterna måste vara skriftliga. Antingen kan du skicka in dina synpunkter till:

Torsby kommun
1. Kommunkansliet
685 80 Torsby

eller på e-post till torsby.kommun@torsby.se.

Den som inte framfört sina synpunkter då, kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta planen.

Vem kan yttra sig?

Invånare och fastighetsägare i Torsby kommun samt berörda myndigheter och organisationer har möjlighet att lämna synpunkter.

Vill du veta mer?

Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till samhällsplanerare Sofia Dahlström, tfn 0560-160 88, e-post sofia.dahlstrom@torsby.se eller till stadsarkitekt Torbjörn Almroth, tfn 0560-160 20, e-post torbjorn.almroth@torsby.se.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)