Torsby kommun
Torsby kommun

Utredning om utökad förskola i Vitsand och Oleby

Skolchef Johan Nilsson, barn- och utbildningsnämndens ordförande Dag Nyström och kommunstyrelsens ordförande Peter Jonsson är glada åt utvecklingen med ökat antal barn

Barn- och utbildningsnämnden har gett skolchef och rektorer för förskolorna i uppdrag att utreda om det kan gå att åter öppna förskolan i Vitsand och att bygga en ny förskoleavdelning i Oleby.

Antalet barn i förskoleåldern ökar i kommunen, en utveckling som barn- och utbildningsnämnden ser positivt på.

- Glädjande nog ökar barnantalet både i Vitsand och Oleby vilket innebär att vi ser att åtgärder måste till för att underlätta för alla berörda, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Dag Nyström.

- Vi har löpande haft kontakt med föreningen i Vitsand och vet hur anglägen frågan är för dem, fortsätter Dag Nyström.

Utredning att utöka förskoleverksamheten

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade torsdagen den 2 juni att ge ett uppdrag till skolchefen och rektorerna för kommunens förskolor att se över kostnaderna m.m. för att se om det är möjligt att utöka förskoleverksamheten på följande sätt:

  • Återstart av förskoleverksamheten i Vitsand/Asped.
  • Ytterligare en förskoleavdelning i Oleby/Lillhem.

Nämnden har idag 3 juni haft presskonferens och berättat för media om utredningsuppdraget.

När skolchefen och rektorerna har gjort klart sin utredning så lämnas den över till politikerna i barn- och utbildningsnämnden.

- Nämnden behöver i sin tur troligen få stöd av kommunstyrelsen för att finansiera denna utbyggnad, säger Dag Nyström.

Peter Jonsson, kommunstyrelsens ordförande:
- Jag är beredd att lyfta denna fråga med kommunstyrelsen och eventuellt kommunfullmäktige, för jag förstår hur viktig den är. Men vi måste vänta in utredningen från barn- och utbildningsförvaltningen.

- Detta att vi utreder frågan, ser jag som en signal till våra invånare, att om vi på kommunen ser att behovet ökar, så är vi också beredda att satsa, säger Peter Jonsson.

Viktigt också med bra gruppstorlekar

Samtidigt jobbar nämnden med att sänka antalet barn i barngrupperna för att bland annat underlätta för personalen.

Skolverket har normer på max antal barn i förskoleverksamheten; 12 barn i yngregrupper och 18 barn i äldregrupper.

- Vi har den storleksordning idag i våra barngrupper i kommunen och det vill vi behålla, säger skolchef Johan Nilsson

- Att öka antalet förskoleplatser bl.a. genom att åter öppna Vitsands förskola och bygga en ny avdelning i Oleby, är ett sätt att hålla gruppstorlekarna på bra nivå, säger Dag Nyström.

Tidplan?

När är det troligt att verksamheten kan starta igen i Vitsand och att det finns en ny förskoleavdelning i Oleby?

- Så snart som möjligt i Vitsand hoppas jag, säger Dag Nyström. Men det måste utredas först och finansieringen bli klar.

- Utbyggnaden av en ny förskoleavdelning i Oleby, ligger lite längre fram. Det kräver mer utredning och resurser, men vi ser att barnantalet ökar i Oleby och att det skulle behövas mer platser där, både för familjerna som bor i Oleby, och för att minska trycket på förskolorna inne i tätorten, säger Dag Nyström.

--------------------

Text och bild: Annette Lauritzen, kommunikationsstrateg Torsby kommun

Innehållsansvarig: Johan Nilsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen