Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Tyck till om tillgängligheten

Enkäten riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning eller är anhörig till en person med funktionsnedsättning.

Nu följer vi upp projektet ”En stad för alla” - och vill gärna ha dina synpunkter! Hur upplever du tillgängligheten när du har kontakt med Torsby kommun och hur tycker du tillgängligheten är i Torsby tätort?

Vi önskar få synpunkter från dig som har en funktionsnedsättning eller är anhörig till en person med funktionsnedsättning.

Delge dina sypunkter i en enkät som du finner här på vår webbplats: www.torsby.se/enstadforalla. Alla svar du lämnar in är anonyma.

Du som inte är datoranvändare kan få en pappersenkät, antingen via brev eller så kan du hämta den på på kommunhuset i Torsby. Klicka på länken ovan så får du veta hur du får enkäten på papper.

Välkommen med dina synpunkter!

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen