Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Trygghetsskapande åtgärder införs i Torsby kommun

En enig miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnd har idag den 19 juni 2019 beslutat att införa så kallade trygghetsskapande åtgärder som görs i avvaktan på ambulans. Det innebär att kommunen utökar sitt ansvar utöver det avtal man har med Region Värmland angående så kallade IVPA-larm.

Kommunfullmäktige beslutade i måndags 17 juni att återremittera en motion om IVPA-larm och en motion om trygghetsskapande åtgärder i avvaktan på ambulans, för att motionerna skulle beredas ytterligare.

Nämnden gav också räddningschefen i uppdrag att formulera interimistiska insatsvillkor i avvaktan på det uppdrag som kommunstyrelsen förväntas ge nämnden. Räddningstjänsten får börja tillämpa insatsvillkoren så snart det är möjligt efter intern förankring. Nämnden kommer därefter att besluta om de interimistiska insatsvillkoren.

IVPA-larmen som kommunen har avtal med Region Värmland om omfattar att räddningstjänsten ska rycka ut på akuta sjukvårdslarm enligt tre kategorier:

  • hjärtstopp (eller misstanke om detta)
  • andningsstopp (eller misstanke om detta)
  • svåra trauman

De trygghetsskapande åtgärderna i avvaktan på ambulans omfattar t.ex. psykiskt och socialt omhändertagande, förbandsläggning, syrgasbehandling och skydd mot klimatpåverkan. De utökade insatserna omfattar inte vårdande åtgärder förutom första hjälpen vid olika sjukdomstillstånd. Utförandet handlar endast om att skapa trygghet, och man utför inte vårdande insatser annat än som första hjälpen vid olika sjukdomstillstånd.

- Beslutet tillgodoser ett behov efterfrågat från delar av kommunen och är inte permanent i avvaktan på fortsatt behandling av de återremitterade motionerna vid senaste kommunfullmäktigemöte, säger Christer Lidström ordförande i miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Mer information

Christer Lidström, ordförande i miljö-, bygg- och räddningsnämnden, tfn 076-161 57 77.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)