Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Tredje gången - kommunens personal  friskast i Sverige

Torsby kommuns personal är för tredje året friskast i Sverige. HR-strateg Tina Bengtsson glädjs åt framgången. Foto: Annette Lauritzen Karlsson

Idag har Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerat sin sammanställning av den totala sjukfrånvaron för 2016. Torsby kommun har för tredje året i rad de lägsta sjuktalen, i år delas denna position med Emmaboda kommun.

Uppgifterna är hämtade från den obligatoriska sjukfrånvaroredovisning som enligt lag ingår i kommunernas och landstingens årsredovisningar. Kommunerna och landstingen lämnar själva färdiga nyckeltal hämtade ifrån årsredovisningen. SKL sammanställer dessa och tar fram vägda medeltal för hela riket.

Nu har 2016 års siffror kommit. Torsby hade 4,4 % sjukfrånvaro 2016, vilket för tredje året i rad är lägst i landet. 2015 4,3 % och 2014 3,9 %.

Ann-Katrin Järåsen (S), kommunstyrelsens ordförande, Torsby kommun:

– Jag är mycket nöjd över att vi behåller vår tätposition och bibehåller de låga sjuktalen. Vi lägger ned mycket tid och resurser för att jobba med dessa frågeställningar i vår kommun. Politikerna är medvetna om att verksamheter inom kommuner har och kan ha en hög arbetsbelastning. Vi försöker att ge utrymme och skapa förutsättningar för att utveckla kommunen som en positiv och attraktiv arbetsgivare där frisktalen är en viktig faktor.

Tina Bengtsson, HR-strateg Torsby kommun:

– Jag är glad och stolt över våra medarbetares och chefers arbete med arbetsmiljöfrågor. En process som ständigt pågår, och som vi behöver utveckla för att möta framtida utmaningar. Det är klart att jag blir inspirerad när jag ser att vårt målmedvetna och långsiktiga arbete ger resultat. Idag genomför vi en utbildning inom arbetsmiljöområdet för arbetsplatsombud och chefer som ett led i att skapa samverkan mellan parterna.

Läs undersökningen på SKL:s webbsida

Här kan du se statistiken för alla Sveriges kommuner och landsting 2016 och 2015.

Siffror för Torsby och riket 2016 och 2015.PDF

Mer information

Tina Bengtsson, HR-strateg personal och hälsa, 073 - 275 63 04
Anders Björck, HR-chef, 070 - 600 94 97

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen