Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

S och C och L fortsätter samarbeta i politiken

Från vänster Liberalernas Inger Larén (avgår), Socialdemokraternas Ann-Katrin järåsen, Centerns Alf Larsson (avgår) och Socialdemokraternas Eva-Lena Gustavsson. Foto: Emelie Röjeskog

Nu har Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna meddelat att de kommer att fortsätta samarbeta och kommer därmed, liksom denna mandatperiod, ha majoritet i fullmäktige (18 mandat av 31).

De har kommit överens om att de vill att Ann-Katrin Järsåsen (S) som är kommunstyrelsens ordförande idag, tillika kommunalråd, även ska vara det under den nya mandatperioden. De föreslår även att Anna-Lena Carlsson (C) blir vice ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige väljer

Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka politiker som ska vara i de olika nämndera och vem som blir ordförande respektive vice ordförande.

Det nya kommunfullmäktige har sitt första sammanträde nu den 30 oktober och på dagordningen står då bland annat att välja ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, ordförande (tillika kommunalråd) och vice ordförande.

Den nya kommunstyrelsen har sitt första sammanträde i november.

Kommunfullmäktige i december väljer ledamöter och ersättare i nämnderna och i de helägda bolagen, samt ordförande och vice ordförande i dem. Nämnderna börjar sin mandatperiod från och med januari 2019.

Förändringar i fullmäktige

Valresultatet visar att det är vissa förändringar i hur många mandat de olika politiska partierna får i fullmäktige.

Socialdemokraterna som varit och fortsatt är det största partiet har minskat med ett mandat. Moderaterna och Miljöpartiet likaså har minskat jämfört med förra valet. Miljöpartiet förlorade sitt enda mandat och kommer därför inte att finnas med alls i fullmäktige från och med nu.

Centern har ökat liksom Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Kristdemokraterna som inte fanns med i fullmäktige under förra mandatperioden är nu tillbaka igen.

Vänstern har oförändrat antal mandat, liksom Liberalerna.

Störst förändring uppvisar Sverigedemokraterna som ökat med tre mandat, från två till fem.

Antal mandat i fullmäktige

Parti

2014-2018

2018-2022

Differens

Socialdemokraterna

13

12

- 1

Centerpartiet

4

5

+ 1

Moderaterna

6

5

- 1

Sverigedemokraterna

2

5

+ 3

Vänstern

2

2

+- 0

Liberalerna

1

1

+- 0

Kristdemokraterna

0

1

+ 1

Miljöpartiet

1

0

- 1

Obundna

2

0

- 2

Totalt

31

31

+-0

Vilka personer kommer in i fullmäktige?

Som vi skrivit ovan så fördelar sig de 31mandaten så här:

Socialdemokraterna: 12
Centern: 5
Moderaterna: 5
Sverigedemokraterna: 5
Vänstern: 2
Liberalerna: 1
Kristdemokraterna: 1
Summa: 31

Se här hur väljarnas röster fördelade sig på partierna i kommunfullmäktige: https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/K/kommun/17/37/index.html

Vilka personer som kommer att sitta på dessa mandat beror dels på hur många som röstade på den lista där personerna stod med, dels på hur många som blev kryssade på valsedeln, dvs. att en väljare kryssade för en person som han/hon ville skulle bli med i fullmäktige. Kryssen kan betyda att en person ”går före” andra som står längre upp på listan på valsedeln.

Enligt valresultatet kommer följande personer att sitta med i Torsbys nya kommunfullmäktige från och med oktober 2018:

Moderaterna

Jörgen Lundqvist (personvald)
Mikael Persson (personvald)
Lillemor Wass Ronge
Tommy Persson
Håkan Bengtsson

Centern

Anna-Lena Carlsson (personvald)
Dag Nyström
Anna Melin Nyström
Claes Widell
Elin Carlsson

Liberalerna

Ann-Katrin Uppvall (personvald)

Kristdemokraterna

Roger Larsson

Socialdemokraterna

Ann-Katrin Järåsen (personvald)
Peter Jonsson
Eva-Lena Gustavsson
Åke Gustavsson
Annlouise Brodén
Kjell-Erik Mattsson
Zenita Bäck
Jörgen Nilsson
Birgit Dahlgren
Lars-Håkan Karlsson
Katarzyna Oreziak
Tommy Olsson

Vänstern

Bengt Berg (personvald)
Gunilla Boquist

Sverigedemokraterna

Eva Söderström (personvald)
Erik Wennerström (personvald)
Roland Jonsson (personvald)
Kenneth Persson
John Ryberg

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)