Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Snö på ingång, snöröjningen är redo och du kan hjälpa till

Mycket snö är på ingång och vi behöver hjälpas åt för att göra allt så bra det går och säkert samt minska risken för halkolyckor m.m.

När börjar snöröjningen?

Snöröjningsinsatser sätts in när snömängden för ”torr” snö är 10 cm eller när ”blöt” snö är 6 cm. Som hjälpmedel nyttjas meteorologiska prognoser som levereras av SMHI. Gång- och cykelvägar och centrumgator är prioriterade.

Du kan underlätta för snöröjningen

För att utföra snö- och halkbekämpning har kommunen egen personal och entreprenörer. De måste ibland arbeta under svåra väderleksförhållanden och under sena kvällar och tidiga morgnar.

Hjälp snöröjarna genom att tänka på

  • hur du parkerar bilen
  • var du placerar din brevlåda
  • var du ställer din soptunna i samband med hämtning.

Hämta egen sand

När det är halt ute och du vill halkbekämpa utanför ditt eget hus kan du som är privat fastighetsägare hämta sand gratis (maximalt två hinkar per person och tillfälle).

Glöm inte att ta med en hink eller liknande att ha sanden i.

Här kan du hämta sand:

  • Torsby: Kommunförrådet, Bergebyvägen 25. Sanden finns i en traktor­skopa utanför grindarna.
  • Sysslebäck: Kommunförrådet, bakom samverkanskontoret

Vem ansvarar för snöröjningen på vägarna?

Ansvaret för snöröjning och halkbekämpning på en väg beror på vilken typ av väg det är. Väghållare kan vara Trafikverket, kommunen eller en väg­förening. Vägen kan också vara privat.

Den som är ansvarig för vägen kallas väghållare. Då ska man sköta vägens drift och underhåll och även snöröjning och halkbekämpning.

Statliga vägar

Trafikverket ansvarar för snöröjning och halkbekämpningen av de allmänna vägarna i kommunen.

Kommunala vägar

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av de kommunala vägarna och gatorna.

Enskilda vägar

Vägföreningar, vägsamfälligheter, samfällighetsföreningar, andra samman­slutningar eller enskilda personer har ansvar för snöröjning och halk­bekämpning av de enskilda vägarna. Enskilda vägar är i princip de vägar som inte är statliga eller kommunala, alltså de flesta mindre vägar utanför tät­bebyggt område. Vänd dig till din lokala samfällighets- eller vägförening om du har frågor kring av dessa vägar.

Innehållsansvarig: Anna Bakken Andersson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen