Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Snö, is och halka

Nu är vintern här och det är ofta bråda tider när snön faller ymnigt. Kommunen har ansvar för sina vägar m.m. och fastighetsägaren för sin mark och gångbanor.

Torsby kommun ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på kommunala vägar, gång- och cykelvägar samt allmänna platser. Som fastighetsägare ansvarar du för att hålla rent, snöröja och halkbekämpa på din egen mark och på gångbanor (trottoarer) som ligger utmed din fastighet.

Kommunen sätter in snöröjningsinsatser när snömängden för ”torr” snö är 10 cm eller när ”blöt” snö är 6 cm.

Snöröjningen under pågående snöfall dagtid koncentreras i första hand till gång- och cykelvägar. Natt och tidig morgon utförs snöröjning på gator, parkeringar och övriga ytor, då trafik, parkerade bilar etc. påverkar som minst. Efter snöfall fortsätter puts och flytt av snö under flera dagar.

Så här kan du hjälpa till

För att utföra snö- och halkbekämpning har kommunen egen personal och entreprenörer. De måste ibland arbeta under svåra väderleksförhållanden och under sena kvällar och tidiga morgnar.

Du kan gärna underlätta för snöröjarna genom att:

  • Tänka på hur du parkerar bilen, blockera inte vägen eller trottoaren. Tänk på att plogbilarna måste kunna ta sig fram.
  • När du skottar undan snön från din egen tomt och utfart – se till att snön inte hamnar på gatan, trottoaren, vändplats, övergångsställe eller på gång- och cykelväg.
  • Ha tålamod. Vi kommer till din gata så fort vi kan, men måste ta cykelbanor och större trafikleder först.

Här kan du läsa mer om hur kommunen arbetar med snö- och halkbekämpning

Felanmälan, frågor och synpunkter

Om du har upptäckt något som behöver åtgärdats eller har synpunkter på vinterväghållningen så kan du berätta det för oss i vårt webbformulär.


Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)