Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Regeringskansliet besökte Torsby om desinformation, propaganda och näthat

Man (Henrik Selin) framför tavla där text visas

Regeringskansliets Erik Selin föreläser på biblioteket i Torsby

Idag den 2 december 2019 var två tjänstemän från Regeringskansliet på besök i Torsby. De träffade politikerna i kommunstyrelsen och gav också en föreläsning på biblioteket i Torsby för allmänheten. Temat var ”Det demokratiska samtalet”. Närmare 30 personer slöt upp på föreläsningen.

Besöket ingår som en del av det arbete som kommittén ”Det demokratiska samtalet” driver under två år. De arbetar på uppdrag av regeringen med att genom olika insatser och tillsammans med andra aktörer öka människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat, som det står i direktiven för deras arbete.

Ett sätt att öka denna motståndskraft är att öka medborgarnas medie- och informationskunnighet. T.ex. om hur dagens informations- och mediesamhälle fungerar, hur man kan förhålla sig kritisk och vaksam till information och innehåll i olika kanaler, var och hur man hittar källor som är trovärdiga, och hur man själv kan vara aktiv och bidra till att skapa och dela information med andra på ett tryggt och säkert sätt.

Människor sitter och lyssnar på ett föredrag

Allmänheten var inbjuden till föredraget där Regeringskansliet, kommunen och polisen medverkade

Besöker 40 kommuner

Det var Henrik Selin och Elin Bergenlöv från kommittén Det demokratiska samtalet som besökte Torsby idag. Besöket här är en del av deras resa runt i Sverige där de sammanlagt kommer att träffa cirka 40 kommuner och deras invånare. Fram till oktober 2020 pågår deras arbete.

Träff med politiker

Henrik berättade att var tredje förtroendevald politiker uppger att de har utsatts för hat, hot eller våld kopplat till sina uppdrag. Lika stor andel av journalistkåren upplever också att de har utsatts för detta på grund av sitt arbete.

Under dagen träffade Henrik och Elin kommunstyrelsens ledamöter. De berättade om kommittén arbete och ville veta vad politikerna i Torsby upplever när det gäller näthat etc. Flera av de närvarande politikerna berättade att de har utsatts för hot och trakasserier i olika omfattning. Det finns också många personer som väljer att sluta i politiken av detta skäl.

Några axplock från kvällens föreläsning

Enkla frågor för källkritik:

 • Vem? Vem ligger bakom källan?
 • Vad? Verkar innehållet rimligt och vägs olika perspektiv mot varandra?
 • Varför? I vilket syfte publiceras informationen och vem riktar den sig till?

Om du ser någonting på nätet som gör dig väldigt upprörd

– fundera ett varv till innan du delar

 • Är det här korrekta uppgifter?
 • Var kommer det ifrån?
 • Vem tjänar på att jag känner så här?

Har du sett näthat? Gör så här:

 • Gå in och kommentera stöttande för den som utsatts
 • Ta kontakt och erbjud din hjälp
 • Anmäl inlägget till plattformen där det förekommer
 • Polisanmäl om du misstänker att ett brott begåtts
 • Om du är ung – prata med en vuxen som du litar på

Forskning visar att vi människor luras av våra känslor

 • Vi söker bekräftelse på det vi redan tycker eller tror
 • Vi tycker som man gör i de grupper vi tillhör
 • Vi tror att vi har rätt oftare än vi faktiskt har
 • Vi är dåliga på att ta till oss motbevis
 • Vi kittlas av det spektakulära, det som upprör

Kommunen, DigidelCenter och Polisen

Med på kvällens föreläsning för allmänheten var också Annelie Lindberg, digitaliseringsstrateg vid Torsby kommun, Henrik Svensson, projektledare för DigidelCenter och Caroline Eriksson, kommunpolis med.

Annelie arbetar med att öka digitaliseringen av kommunens verksamheter och bland annat öka invånarnas möjlighet att kunna uträtta sina ärenden digitalt om man så önskar. Det finns t.ex. idag drygt 30 sk. e-tjänster inom olika områden, men det kommer att bli många fler. Annelie har också anordnat kunskapsdagar för seniorer i Torsby och Sysslebäck, där flera hundra personer har deltagit.

Henrik arbetar med att öka invånarnas, främst seniorers, kunskaper om vad internet och det digitala kan erbjuda, hur det fungerar med olika tjänster som finns på internet, hur man får en e-post, hur man swishar, ja allt som man kan tänka sig vilja veta. Henrik har både utbildningar för grupper, men även enskilda möten med invånare.

- Jag har hittills haft möten med cirka 600 personer, och det blir fler. Hör av er, så träffas vi och talar kring det som är viktigt för dig, när det gäller det digitala, säger Henrik.

Polisanmäl hot och trakasseriet

Flera av personerna som pratade under kvällen poängterade att det som inte är lagligt i ”verkliga livet”, inte heller är tillåtet på internet. Därför uppmanade både tjänstemännen från regeringskansliet och kommunpolis Caroline Eriksson att har man blivit utsatt för hot, förtal eller trakasserier, att man ska polisanmäla det.

- Även om man kanske är osäker på om det är något olagligt man blivit utsatt för, så låt polis och åklagare avgöra det, säger Caroline Eriksson. Genom att det kommer in anmälningar blir det också en sak som Polisen arbetar med och frågan blir synlig på ett annat sätt.

Definitioner

Desinformation innebär avsiktlig spridning av osanna och/eller vilseledande uppgifter för att åstadkomma skada eller påverka människors attityder, ställningstaganden och handlande i en viss riktning.

Att få andra att omedvetet sprida vidare desinformation är ofta en strategi från de som vill orsaka skada.

Propaganda är vilseledande budskap som sprids genom oetiska metoder – till exempel falska avsändare och förfalskat innehåll – i syfte att manipulera andras politiska åsikter och handlingar, ofta med hjälp av att väcka starka negativa känslor

Näthat är ett samlingsbegrepp som innefattar olika företeelser på nätet, som hot och hat, kränkningar, trakasserier, förolämpningar, mobbning eller hets mot folkgrupp. Vissa saker som faller under begreppet näthat är brottsliga, men inte alla.

Vill du veta mer?

Det finns många olika organisationer och myndigheter som jobbar för att öka kunskapen hos invånarna, bland annat för att bli mer kunniga och motståndskraftiga mot desinformation och propaganda. På bilden nedan ser du några av dessa.

Lista över olika aktörer

Dessa organisationer och myndigheter arbetar alla på ett eller annat vis med att sprida kunskap om internet, digitalisering etc.

Länkar till några av webbplatserna

Regeringskansliets presentation

Kommittén heter egentligen ”Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet”. Eller som de själva säger kort och gott ”Det demokratiska samtalet”.

Här kan du läsa Regeringskansliets Henrik Selins och Elin Bergenlövs presentation från kvällen 2 december 2019:

Kontaktuppgifter

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)