Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Ombyggnad Torsby centrum

Grävmaskin gräver på Nya Torget

Grävarbeten pågår hela sommaren och en bit in på hösten, till slutet av oktober är planen

Under sommaren och hösten 2018 pågår ombyggnad av några gator i centrala Torsby centrum. Detta är en fortsättning på en satsning som görs på att göra centrum mer attraktivt och tillgängligt.

Arbetet påbörjades i början av juli och beräknas vara slutfört i slutet av oktober.

Arbetet med torget och gatorna runt om är en fortsättning på tidigare arbete med bland annat Biografgatan och utanför Frykenhallen med nytt ytskikt och nya parkeringsplatser etc.

Nya Torget byggs nu om från Biografgatan till en bit in på Tingshusgatan. Gatan kommer att utformas med trottoarer, parkeringsfickor, markbeläggningar och belysningsstolpar i samma stil som övriga centrum.

Korsningen Nya Torget/Tingshusgatan kommer att få en upphöjd fartdämpande utformning, lika som korsningarna i de tidigare etapperna och lastzon kommer att tydliggöras med beläggning av smågatsten. Träden ska vara Ullungrönn d.v.s. samma som i den södra delen av Nya Torget.

Se planeringen på skiss

Här kan du se en ritning över ombyggnaden som just nu sker.PDF

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)