Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Nytt handelsprojekt iTorsby

Ett nytt projekt ser snart dagens ljus – välkommen säger vi till Leaderprojektet ”HiT” – handelsutveckling i Torsby! Projektet är sprunget ur den samverkan som startades genom BID-projektet ”Centrumutveckling i Torsby kommun".

Centrum

Anna-Lena Carlsson, kommunalråd, Christian Fryklund, ordf iTorsby, Maria Frisk, Fastighetsägarna Värmland, Eva Larsson, näringslivschef gläds åt det nya projektet

- Med BID-projektetöppnas i nytt fönster som grund finns det goda förutsättningar att fortsätta det påbörjade arbetet att med gemensamma krafter stärka Torsby som handelsdestination. Att små och medelstora företag erbjuder bra service och utbud till boende och besökare utgör grunden för en trivsam och levande centralort, vilket i sig är viktigt för hela kommunens utveckling och attraktivitet säger Eva Larsson, näringslivschef, Torsby kommun.

Projektet ”HiT” är på 2,5 år och handlar om att profilera handeln och stärka platsen Torsby kommun som varumärke. Innehållet i projektet riktar sig till medlemsföretag i föreningen iTorsby och det lokala näringslivet med handels- och tjänsteföretag. Företagen kommer att få möjlighet att delta i workshops för att lära sig mer om film, bild och marknadsföring. Det kommer även bli workshops i varuexponering och butiksskyltning.

Projektet "HiT" startar under våren 2019 med förhoppning att göra Torsby kommun som plats ännu mer attraktivt.

Föreningen Växtlust Värmland som hanterar stöd till leaderprojekt i västra och norra Värmland har beviljat stöd till projektet. Hur gick tankarna när styrelsen för leaderområdet beviljade medel till projektet?

- Växtlust Värmlands styrelse var generellt positiva till och nyfikna på denna centrumsatsning i den nordligaste av våra sex ingående kommuner, Torsby. Att utveckla centrumföretagen genom utbildnings- och marknadsföringsinsatser, för att tydligare visa vad norra Värmland kan erbjuda en bredare grupp besökare, kan ses som en viktigt komplement till utbyggnaden av till exempel köpcentrum. Att få följa den nya föreningen iTorsbys engagemang genom detta projekt blir därför extra spännande, säger Ewa Ryhr Andersson, verksamhetschef, Växtlust Värmland.

iTorsby är den nya näringslivsföreningen. I föreningen ingår inte bara butiker utan även fastighetsägare, Torsby kommun, Torsby utveckling AB, serviceföretag med mera. Det är en förening som verkar i hela kommunen.

- Det känns väldigt roligt att kunna erbjuda ett utvecklingsprojekt på plats i Torsby! Det finns väldigt många duktiga små och medelstora handelsföretag, och det vi behöver arbeta mer med är vårt gemensamma varumärke för att förmedla ett enhetligt budskap till omvärlden, säger Christian Fryklund, ordförande iTorsby.

Fakta om projektet:

Namn: Handelsutveckling i Torsby "HiT"
Budget: 1,8 miljoner
Projektstöd inom Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden: Europeiska regionala utvecklingsfondenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Leader Växtlustlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Projekttid: 2019-2021
Projektägare: Torsby kommun i samarbete med näringslivsföreningen iTorsby
Kontaktpersoner: Eva Larsson, näringslivschef, Torsby kommun, 070-212 54 57, Christian Fryklund, ordförande näringslivsföreningen iTorsby, 010-47 413 25

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)