Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Nya trafikregler i Torsby centrum

Från och med lördag 1 juni 2019 kommer det att finnas nya skyltar uppsatta på berörda gator och torg

Från och med lördag 1 juni 2019 är det förbjudet att köra bil eller andra motorfordon nattetid, kl. 23-05, på del av Järnvägsgatan (från Kyrkogatan upp till Tingshusgatan). Förbudet gäller också Norra Torggatan och Gamla Torget.

Personer som bor i området kommer förstås även i fortsättningen att kunna ta sig till och från sin bostad.

Det har tidigare varit förbud mot genomfart mellan kl. 22-04. För att få enhetliga regler så blir det även en ändring för Norra Torggatan där fordon inte heller får köra mellan kl. 23-05 och man får inte köra in fordon på Gamla Torget mellan kl. 23-05.

 

Det kommer upp nya skyltar som gäller från kl. 23 lördagen den 1 juni 2019

Varför ändrade regler?

Det är för att göra det lugnare och trivsammare för de boende i centrum samt öka möjligheten för polisen att agera mot störande trafik nattetid som reglerna kommit till.

I medborgarlöftet som Torsby kommun och Polisen har undertecknat har allmänheten önskat att kommun och polis ser över och jobbar aktivt med trafikmiljön i centrum. Ändringarna i trafikreglerna är en åtgärd som vidtagits.

Besluten

Besluten med de nya reglernaPDF är en del av Torsby kommuns lokala trafikföreskrifter. De omfattar del av Järnvägsgatan, hela Norra Torggatan och hela Gamla Torget. (Se blåmarkerat område nedan).

Blåmarkerat fält är det som de nya trafikreglerna gäller. Kartan (c)

Har du frågor om de ändrade reglerna?

Hör i så fall av dig till tf. gatuchef Per-Arne Lövqvist, tfn 070-640 76 12 eller kommunpolis Caroline Eriksson, tfn 070-609 18 83.


Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)