Torsby kommun
Torsby kommun

Nya trafikregler för Frykenskolan och området runtom skolan

Från och med skolstarten 19 augusti 2019 är det nya trafikregler på skolområdet och på gatorna runt Frykenskolan

Detta för att skapa en bättre och säkrare trafikmiljö runt skolan som ett led i vårt arbete med trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid våra skolor.

Detta är nytt

 • Fordonstrafiken tas bort från själva skolområdet ("skolgården").
 • På gatorna runt Frykenskolan blir det 30 km/timme och enkelriktat på vissa gator.

När börjar de nya trafikreglerna gälla?

Med start måndagen den 19 augusti 2019 börjar de nya trafikreglerna i området runt Frykenskolan att gälla.

 • Inom området runt Frykenskolan begränsas hastigheten till 30 km/tim.
 • Gärdesgatan (från infart vid Frykenskolans expedition) enkelriktas, trafik endast i nordlig riktning.
 • Läroverksgatan (del av) enkelriktas, trafik endast i östlig riktning.
 • Kyrkogatan enkelriktas från Läroverksgatan till infart Siris kapell, trafik endast i sydlig riktning.

Tidigare förbud mot motordrivna fordon på Gärdesgatan gäller fortfarande. Dvs. man får inte köra där vardagar kl. 7-17 (tidigare var det 8-17). Däremot om man bor på gatan eller ska besöka någon som bor där får man köra in där. Skolskjuts får köra där, liksom varuleverans till skolan samt moped klass 1 och 2.

Här kan du se en karta på var och hur ändringarna blir.PDF

På- och avstigningsplatser för elever

 • Gärdesgatan – separata skolskjutsar och taxi stannar där
 • Stjerneskolans hållplats (på Vitsandsvägen) – linjebussar
 • Läroverksgatan (infart från Vitsandsvägen) – övrig på- och avstigning (t.ex. föräldrar lämnar och hämtar sina barn). Det finns en nybyggd avsläppszon där.

Torsby kommun har beslutat om de nya trafikföreskrifter inom området vid Frykenskolan. Inför beslutet har samråd skett med Frykenskolans personal och polisen.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

Person

 • Annelie Lindberg
 • digitaliseringsstrateg
 • Tfn: 0560-160 02
 • Mobil: 073-271 37 16
 • E-post: annelie.lindberg@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby