Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Nu får Norge tillgång till bredband från Torsby

Nu har Torsby kommun dragit en fiberkabel i sjön Röjden fram till norska gränsen och förberett för Norge att koppla på och få tillgång till bredband.

Värmland i Sverige och Hedmark i Norge är glesbygd. I Hedmark har inte alla områden tillgång till bredband. I projektet CORA samarbetar man för att testa en bredbandslösning mellan de två länderna. Nu kopplas länderna ihop.

Intereg Nordsjöprojektetet CORA (COnnecting Remote Areas with digital infrastructure and services) handlar bland annat om att förse landsbygdsområden med digital infrastruktur. Värmland och Hedmark samarbetar i projektet. För Värmland är den pilot som Torsby kommun ansvarar för en central del. Piloten handlar bland annat om att testa fiber som bredbandslösning mellan två länder (i detta fall även över en EU gräns) för att från svensk sida förse norsk sida med bredband.

- Det inledande arbetet i projektet handlade om att undersöka möjligheterna för gränsöverskridande bredband mellan Sverige och Norge, säger Katarina Nordmark, projektledare, Länsstyrelsen Värmland.

När det sedan inte visade sig vara några hinder, så drog Torsby en fiberkabel genom sjön Röjden fram till den norska gränsen och har på så sätt förberett för Norge att koppla på och få tillgång till bredband från Sverige.

- Vi hoppas att det här projektet ska underlätta för norska hushåll och företag längs gränsen, där det är långa avstånd till närmaste norska samhälle med fiber, att få en fiberanslutning. Det är just de i glesbygd som faktiskt har störst behov av en säker internetuppkoppling för att kunna bo kvar och för företag att fortsätta bedriva sin verksamhet, säger Cecilia Sjödén, projektledare, Torsby kommun.

Projektet som är ett Interreg Nordsjö-projekt pågår mellan 2017-2020.

Läs mer

Kontaktperson

I Torsby kommun är Cecilia Sjödén bredbandssamordnare. Tfn 0560-160 03, cecilia.sjoden@torsby.se.

Två filmer från arbetet

Rolling out fibre from Sweden through lake Röjden to Norwegian border. Part 1

Rolling out fibre from Sweden through lake Röjden to Norwegian border. Part 2

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen