Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Missförstånd kring äldreboende i Kilåsen i Torsby tätort

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen berättar om ärendet

I dagens upplaga (onsdag 18 december) av NWT står att läsa en artikel som handlar om Torsby kommuns samarbete med Riksbyggen kring ett planerat nytt äldreboende i Torsby tätort (området Kilåsen). Dessvärre har artikeln några uppgifter som är fel, och de behöver rättas till.

Artikeln refererar till gårdagens sammanträde med Torsby kommunfullmäktige.

Personal, äldre och anhöriga har också hört av sig till kommunen och uttryckt stor oro över det de läst i tidningen.

- Det är ytterst beklagligt när ett missförstånd i en tidningsartikel leder till obefogad oro hos våra pensionärer och anställda, säger Ann-Katrin Järåsen.

Det står t.ex. att ”Inriktningen var inledningsvis att föra över fyra av kommunens särskilda boenden: Linden, Dalbygården, Lövenstrand och Klarastrand till det nya särskilda boendet med placering i Kilåsen”. Man kan av den skrivningen tro att det är de äldre som bor på dessa fyra boenden som ska flyttas till det nya boendet, och därefter ska de fyra boendena läggas ner.

Det är inte så.

Det som det har handlat om tidigare, var en utredning om att fastigheterna som dessa äldreboenden ligger i skulle kunna skötas av Riksbyggen, istället för av kommunens tekniska avdelning. Det diskuterades också tidigare om det skulle kunna gå att bilda s.k. kooperativa hyresrätter av dessa boenden. Dessa delar är dock lagda på framtiden och ingen förändring av fastighetsskötsel/drift är planerad.

Det enda som ärendet i gårdagens fullmäktige handlar om är att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att kommunen tillsammans med Riksbyggen bildar en kooperativ hyresrättsförening och regelverket kring detta.

Tanken är också att ge föreningen i uppdrag att upphandla och bygga ett äldreboende (särskilt boende) i Kilåsen, med 40 lägenheter som på sikt kan ersätta äldreboendet Lövenstrand. (En tanke är att Lövenstrand istället ska kunna användas för korttidsboende och rehabilitering istället för permanent boende.)

Genom att bilda en kooperativ hyresrättsförening så kan inflytandet över boendemiljön för de äldre flyttas närmare det särskilda boendet. Önskvärda förändringar i lokalerna blir inte beroende av det totala utrymmet i kommunens ekonomi.

Den behovsbedömning som utredningen om framtidens äldreboende gjorde 2017 visar för t.ex. Klarälvdalen att det antal platser som finns där motsvarar behovet under en överskådlig framtid.

Statistiken över antal personer i äldre åldrar visar att det finns behov om minst 20 nya platser inom särskilt boende under åren 2025–2030 och framåt i Torsby tätort.

Ärendet återremitterades

Rubriken ”Nej till avtal om nytt särskilt boende i Torsby kommun” är missvisande. Kommunfullmäktige beslutade om återremiss av ärendet att bilda en kooperativ hyresrättsförening.

Ärendet tas upp igen vid ett kommande sammanträde med kommunfullmäktige.

Underlag till ärendet

Frågor om ärendet

Kommunstyrelsens ordförande Ann-Katrin Järåsen (S), tfn 073-271 22 03.

Kommunstyrelsens vice ordförande Anna-Lena Carlsson (C) tfn 076-816 57 42

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)