Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Lennart Edvardsson blir ny räddningschef i Torsby kommun

Torsbys tf räddningschef Lennart Edvarsson (i mitten). Till vänster säkerhetssamordnare Johan Westh, till höger stf räddningschef Stefan Olsson.

Sunnes räddningschef Lennart Edvardsson föreslås bli ny tillförordnad räddningschef i Torsby kommun under tiden rekryteringen av ny räddningschef för Torsby pågår.

Lennart kommer att jobba 20 % i Torsby och 80 % i Sunne.

Det var i förra veckan som Torsbys räddningschef Pär Maltesson valde att säga upp sig från sin tjänst. Kommunledningen har tillsammans med miljö-, bygg- och räddningsnämnden ordförande Anna Melin-Nyström tagit kontakt med Lennart Edvardsson, som med stöd av Sunne kommun tackat ja till att bistå Torsby.

Lennart kommer att bistå Torsby med lednings-, strategi- och utvecklingsfrågor. Uppdraget är till en början på cirka sex månader. Parallellt kommer Torsby att rekrytera en ny räddningschef efter Pär Maltesson.

Den löpande driften och personalfrågor kommer att skötas av ställföreträdande räddningschef Stefan Olsson med bistånd av säkerhetssamordnare Johan Westh och materialansvarig Johan Brolin.

- Vi är tacksamma för att Sunne och deras räddningschef bistår Torsby i denna situation, säger kommunchef Thomas Stjerndorff.

Lennart är väl känd med Torsby kommun och räddningstjänsten här genom det samarbete som Sunne och Torsby har sedan början av 1990-talet, med en organisation kring räddningsledare i beredskap. Fyra personer (räddningschef och stf. räddningschef i respektive kommun) har schemalagd beredskap över de båda kommunerna. Under den närmaste tiden blir de tre personer som delar på arbetet, tills man åter är fyra.

 

Lennart Edvardsson har arbetat i räddningstjänsten i Sunne sedan 1979 då han började som deltidsbrandman. Han har varit räddningschef sedan 2005. Han bor i Mallbacken och fyller 60 år i år.

 

- Det är en bra lösning att vi får Lennart Edvardsson som tf. chef, säger Stefan Olsson och Johan Westh, att få hans stöd och kompetens.

- Lennart kommer att fortsätta arbetet där Pär Maltesson slutade, med utveckling av räddningstjänsten i Norra Värmland, säger Thomas Stjerndorff.

Det pågår redan ett utvecklingsarbete inom förvaltningen med flera olika uppdrag. T.ex. fyspolicy, rökdykarorganisationen, rekryteringspolicy, informationspolicy och att se över bemanningen i organisationen.

- Jag ser fram emot att arbeta som tf. räddningschef i Torsby kommun och är glad för förtroendet, säger Lennart Edvardsson. Inom den närmaste tiden kommer jag att åka runt till alla stationerna och träffa personalen.

På måndag 27 februari kommer det att hållas en MBL-förhandling och därefter fattar ordförande i miljö-, bygg- och räddningsnämnden beslut om anställningen. Beslutet fastställs vid nästa nämndsammanträde.

 

Mer information

Vice ordförande i miljö-, bygg- och räddningsnämnden Marianne Ohlsson, tfn 070-355 21 01

Tf. räddningschef Lennart Edvardsson, tfn 070-395 01 57

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)