Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Kommunen förbereder sig för vårfloden

Efter en lång och ovanligt snörik vinter går vi nu äntligen en vår till mötes. Eftersom det är väldigt stora snömängder i våra tillrinningsområden så finns förutsättningarna för en kraftig vårflod, i värsta fall likt den 1995. Torsby kommun förbereder sig därför för att kunna möta detta.

Hur detta kommer att utveckla sig beror helt på hur vädret blir den närmaste framtiden. Får vi en torr och långsam snösmältning med lite kyligare nätter så är det gynnsamt för vår del medan varmt väder och regn kan ställa till med stora bekymmer i de områden som ligger nära vattendrag.

Uppmanar fastighetsägare att förbereda sig

Vi på Torsby kommun har påbörjat förberedelser på flera olika sätt. Bland annat har vi gått ut på relativt bred front med information i olika medier om hur man som fastighets-, eller verksamhetsägare själv kan förbereda sig inför en eventuell vårflod. Här handlar det om att, i förväg, till exempel tömma källare på känsliga inventarier, rensa avlopp, se över vilka avlopp som behöver tätas för att vatten inte ska tryckas in ”bakvägen” samt förankra egendom som finns nära vattendrag.

Olika kommunala verksamheter förbereder sig

Berörda verksamheter som tekniska avdelningen, räddningstjänsten, IT-avdelningen, miljö- och byggavdelningen samt kommunens kommunens kriskommunikationsgrupp har träffats, och kommer fortsätta träffas, för att inventera både personella och materiella resurser och planera för hur vi gemensamt kan samverka på ett effektivt sätt. Förutom kommunens egna resurser inventeras de externa resurser som kan komma att användas. Vi följer nogsamt utvecklingen och inhämtar kontinuerligt information från olika myndigheter om väderförhållanden, vattennivåer och tillrinnings-/tappningsvärden.

Vad beträffar räddningstjänsten finns en mängd pumpar, elverk, ca 3000 sandsäckar och personal som kan sättas in där det bäst behövs. Skulle vi hamna i ett läge med mycket höga vattenflöden kommer vi troligen behöva prioritera vad, vilka och vart åtgärder skall sättas in. Vid en sådan prioritering kommer samhällsviktiga verksamheter och infrastruktur att prioriteras högt. Akuta lägen där människor riskerar att komma till skada prioriteras alltid först.

Tekniska avdelningens resurser kommer i första hand att användas för att skydda samhällsviktiga verksamheter som t.ex reningsverk och vattenverk.

Vi följer läget

Den 19 april kommer representanter från Torsby kommun att deltaga i ett möte med länsstyrelsen, berörda kommuner, SMHI, NVE, Fortum, Trafikverket m.fl. Vid detta möte kommer vi att diskutera läget och de problem som kan förväntas.

Tillsammans planerar vi i Torsby kommun för att möta de eventuella problem som kan uppstå på bästa sätt och för att så långt som möjligt lindra effekterna av dessa. Dock vill vi påpeka att fastighets/verksamhetsägare, enligt lag om skydd mot olyckor, själv har ansvar för att förebygga skador till följd av exempelvis vatten.

Har ni ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta oss.
/Lennart Edvardsson, räddningschef

Följ vår information

www.torsby.se/vårflod2018 har vi samlat information om vattenståndet och olika sätt som man som fastighetsägare kan förbereda sig infall det blir en översvämning. 

Vi annonserar också i TorsbyBladet, media informerar, och vi finns också vid behov på vår Facebook-sida www.facebook.com/torsbykommun.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)