Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Klipp dina träd och buskar – du kan rädda liv

Häckar som sticker ut över trottoaren kan göra att cyklister och gående måste ut i gatan för att komma förbi.

Du vet väl att du som fastighetsägare har skyldighet att se till att det inte hänger ut grenar från din tomt över gatu- och parkmark och att häckar inte skymmer sikten?

Detta är viktigt för att de som går förbi inte skadar sig eller tvingas ut i körbanan. Det är också viktigt att sikten är fri i gatukorsningar, att vägmärken och gatunamnskyltar syns bra och att gatubelysningen inte skyms.

Maskiner som städar eller plogar snö kan också ha svårt att ta sig fram.

Om en olycka händer kan du som fastighetsägare hållas ansvarig.

I dagarna kommer tekniska avdelningen att skicka ut brev till vissa fastighetsägare med uppmaning att åtgärda sina oklippta häckar, träd,
buskar.

Här kan du läsa mer om vad som gäller, hur du ska klippa etc.

Har du frågor, hör av dig till Urban Hallström tfn 0560-162 13 eller e-post urban.hallstrom@torsby.se

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)